Ognisko w Chicago – Jezuicki Ośrodek Milenijny przy W. Irving Park

Parafia
Spotkania w każdą pierwszą sobotę miesiąca o godzinie 17.00 w Jezuickim Ośrodku Milenijnym, przy W. Irving Park (Kamera on-line dla Internet Explorer: Użytkownik i hasło: 5835), rozpoczyna się w Sanktuarium modlitewne spotkanie w Waszych intencjach: Msza św. z sakramentem namaszczenia chorych, okolicznościowe modlitwy w intencji osób w kryzysie i błogosławieństwo indywidualne Najświętszym Sakramentem. Następnie w sali wspólne spotkanie grupy wsparcia. Można się umówić na indywidualne rozmowy z księdzem. Istniej także możliwość spotkania się z psychologiem terapeutą.
Duszpasterzem wspólnoty jest o. Jerzy Karpiński SJ.
Jezuicki Ośrodek Milenijny przy W. Irving Park‎ >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

Od okresu wakacyjnego nastąpią pewne zmiany w terminach spotkań. Wynika to z konieczności utworzenia większej liczby grup 12-krokowych. Mamy także na uwadze utworzenie grupy 12-krokowej na Południu Chicago. Miesiące letnie wykorzystajmy do zgłoszenia się u Alicji (7738654955)  lub u mnie  (7734145461) i na przerobienie
testu-kwestionariusza i omówienie jego punktów w ramach indywidualnej rozmowy z prowadzącym lub współprowadzącym warsztat.

Odtąd nie będzie spotkań grupy wsparcia ogniska WTM Sychar w trzecią sobotę miesiąca.

Spotkania grupy wsparcia będą tylko raz w miesiącu, w I sobotę miesiąca, początek godz. 17.00 (Msza św. , sakrament namaszczenia chorych, błogosławieństwo indywidualne Najśw. Sakrementu), potem spotkanie w sali na dole od godz. 18.30.

Wprowadzamy NOWOść: „Spotkania Weteranów” – jako kontynuacja spotkań dla tych, którzy przeszli już 12 kroków. Będą się one odbywać w trzecią sobotę miesiąca, ale NA AVERS. Zaczniemy chyba już w sierpniu, 17-go.

NOWOść DRUGA dotyczy wszystkich, którzy przychodzą na Mszę św. do Sanktuarium na godz. 9.30: w każdą drugą niedzielę miesiąca przygotowują i niosą dary oraz prowadzą modlitwę wspólną wiernych, potem spotykają się przy kawie w kawiarence na dole.

W lipcu i sierpniu grupy 12-krokowe Nr 3, 4, 5 kroczą swoim rytmem w regularnych spotkaniach co dwa tygodnie.

Zainteresowani 12 krokami zgłaszają się po materiały testu-kwestionariusza i odbywają rozmowy z prowadzącymi.

Odbył się Rodzinny piknik – pielgrzymka do MB Saletyńskiej, w Twin Lakes, Wisconsin. Bardzo udany. Wzięło udział około 400 osób. Sponsorów naliczyliśmy 60. Pracujący przy organizacji i wszyscy wolontariusze spotkali się na Avers, w niedzielne popołudniu przy na Mszy św., przy stołach roboczych by podsumować  i w końcu przy grillu.

5-6 go sierpnia JOM będzie gościł państwo Irenę i Jerzego Grzybowskich, założycieli Spotkań Małżeńskich. 6-go sierpnia o godz. 20.00 w auli Jana Pawła II. Będzie to jedyne spotkanie z Gośćmi w Chicago.

http://www.spotkaniamalzenskie.pl/

życzę błogosławionych letnich miesięcy

jerzy k.

 

Wymagania dla uczestników Sycharowskich warsztatów „Wreszcie żyć – 12
kroków ku pełni życia”

1. Sycharowskie warsztaty 12 kroków skierowane są do osób, które zdecydowane
są żyć w pełnej jedności sakramentalnej z Panem Bogiem oraz zgodnie z
nauczaniem Kościoła katolickiego i charyzmatem Wspólnoty Sychar* wypełniać
swoje życiowe powołanie.

2. Osoby z jednej rodziny powinny pracować w różnych grupach.

3.   Każdy uczestnik warsztatu rozpoczyna warsztat po przerobieniu
testu-kwestionariusza i omówieniu jego punktów w ramach indywidualnej rozmowy
z prowadzącym lub współprowadzącym warsztat.

Świadectwo ukończenia Sycharowskich warsztatów**

Uczestnicy, którzy ukończyli Sycharowski warsztat „Wreszcie żyć – 12
kroków ku pełni życia” mogą otrzymać wystawione w formie elektronicznej w
formacie PDF świadectwo ukończenia, podpisane przez Krajowego Duszpasterza
Wspólnoty SYCHAR i jej Lidera oraz osobę prowadzącą warsztat i opiekuna
duchowego Ogniska.

Sycharowska Księga „Wreszcie żyć – 12 kroków ku pełni życia”**

Osoby, które ukończyły Sycharowski warsztat i otrzymały świadectwo
ukończenia Sycharowskich warsztatów wpisywane są do Sycharowskiej Księgi
„Wreszcie żyć – 12 kroków ku pełni życia”.

Sycharowska Księga Świadectw

Osoby, które ukończyły Sycharowski warsztat mają możliwość zamieścić
swoje świadectwo doświadczenia pracy w warsztacie w Sycharowskiej Księdze
Świadectw na internetowym Forum Pomocy – www.kryzys.org.

* Charyzmat Sycharowski zgodny jest z nauczaniem Kościoła katolickiego.
Streszcza się on w zdaniu, że każde sakramentalne małżeństwo jest do
uratowania, gdyż z Ewangelii wynika, że każdy człowiek ma szansę się
nawrócić i wypełnić wolę Bożą zapisaną w ślubowanej przed Bogiem
przysiędze małżeńskiej. Sycharowskie warsztaty dla chrześcijan „Wreszcie
żyć – 12 kroków ku pełni życia” skierowane są do osób, które pragną
pójść drogą nawrócenia, pojednania z drugim człowiekiem, a w
szczególności ze swoim współmałżonkiem, wierząc, że za decyzją zgodną
z wolą Boga idzie Jego łaska (patrz Dz 5, 32).

** Zainteresowane osoby, które ukończą Sycharowski warsztat otrzymają
świadectwo ukończenia i zostaną wpisane  do Sycharowskiej Księgi „Wreszcie
żyć – 12 kroków ku pełni życia” tylko wtedy, gdy wyrażą na to zgodę i
jednocześnie w związku z powyższym wyrażą zgodę na przetwarzanie swoich
danych osobowych wyłącznie przez Wspólnotę Trudnych Małżeństw SYCHAR z
siedzibą w Warszawie przy ul. Skaryszewskiej 12 w związku z realizacją celów
Wspólnoty (m.in. pomoc sakramentalnym małżonkom, prowadzenie warsztatów
rozwoju duchowego), zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

Kronika