Ognisko w Chicago – Jezuicki Ośrodek Milenijny przy W. Irving Park

Parafia
Spotkania w każdą pierwszą sobotę miesiąca o godzinie 17.00 w Jezuickim Ośrodku Milenijnym, przy W. Irving Park (Kamera on-line dla Internet Explorer: Użytkownik i hasło: 5835), rozpoczyna się w Sanktuarium modlitewne spotkanie w Waszych intencjach: Msza św. z sakramentem namaszczenia chorych, okolicznościowe modlitwy w intencji osób w kryzysie i błogosławieństwo indywidualne Najświętszym Sakramentem. Następnie w sali wspólne spotkanie grupy wsparcia. Można się umówić na indywidualne rozmowy z księdzem. Istniej także możliwość spotkania się z psychologiem terapeutą.
Duszpasterzem wspólnoty jest o. Jerzy Karpiński SJ.
Jezuicki Ośrodek Milenijny przy W. Irving Park‎ >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

Chicago

W piątek 21 marca 2014 r. odbędzie się pierwsze spotkanie WTM Sychar ogniska Chicago-Północ.
Miejscem spotkania jest parafia św. Thomasa Becketa adres 1321 Burning Bush Lane ,Mt. Prospect ,Il 60056. Msza św. w języku polskim jest o godz. 18.15 następnie o godz. 19.00 będzie Droga Krzyżowa i po niej spotkanie w salce na plebanii. Opiekunem ogniska jest o. Jerzy Karpiński, który będzie obecny na spotkaniu.

Spotkania będą się odbywały regularnie w każdy 2-gi piątek m-ca o godz. 19.00.
Jest możliwość osobistej rozmowy Ojcem Jerzym.

Serdecznie zapraszamy !

Od paru dni rozpoczęliśmy wspólną codzienną modlitwę na Skype, około godziny 22.  (dziesiątej wieczorem czasu Chicago). Taka modlitwa jest praktykowana w Polsce przez sycharowiczów.

Kto chciałby się włączyć, w te dni, kiedy to jest dla niego możliwe, niech odezwie się ze swojego Skype’a i nawiąże kontakt ze mną („ojerzysj”)  lub z Alicją („budziczek671”), to zostanie włączony do grupy. Każdy ma możliwość przedstawienia swoich intencji modlitewnych. Zapraszenie kierujemy do wszystkich chicagowskich sycharowiczów, a szczególnie do tych, którzy kroczą 12 krokami lub już ukończyli.

 

Chicago 12-28 – 2010

Sprawozdanie z działalności

Ogniska Wiernej Miłości Małżeńskiej

Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR w Chicago

1. Data założenia

09-04-2010

2. Lider Ogniska

Danuta i Zbigniew

3. Opiekun duchowy Ogniska

O. Jerzy Karpiński SJ

4. Gdzie i kiedy są spotkania i jak one wyglądają?

Jak widać po dacie założenia grupa jest bardzo młoda i jeszcze niedoświadczona Spotkania odbywają się w Chicago przy ulicy 5835 W. Irwing Park Rd. w Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa Jezuickim Ośrodku Milenijnym w każdą pierwszą sobotę miesiąca . Spotkania rozpoczynają się Mszą Świętą o godz. 17.00 w intencji chorych oraz w intencji małżeństw w kryzysie. Na początku spotkania krótka modlitwa wprowadzająca. Prowadzący przypomina charyzmat Wspólnoty, zasady dotyczące przebiegu spotkania. Potem następuje przedstawienie się (imię i kilka słów o sobie) uczestników spotkania. Prowadzący lub inna osoba krótko wprowadza w temat ustalony na dane spotkanie, po czym następuje dzielenie się tym, co nas porusza i co każdego najbardziej boli w jego życiu. Na koniec odmawiamy modlitwę o odrodzenie małżeństwa.

5. Inne formy działalności

W niedługiej przyszłości będą prowadzone warsztaty z panią psycholog.

6. Zamiary na przyszłość, potrzeby

Pragniemy nawiązać kontakt z innymi wspólnotami, aby trafiać do nich (także do parafii) z informacją o Wspólnocie i jej dziełach.

www.swiatelko.com
polskojęzyczna
To nowa strona internetowa Jezuickiego Ośrodka Milenijnego o charakterze informacyjnym dla Polaków mieszkających w Chicago i okolicy.
Podaje aktualne informacje, gdzie szukać pomocy w różnorakich trudnych sytuacjach życiowych.
Zawiera fachowe porady i refleksje godne uwagi.

Kronika