Ognisko w Chicago – Jezuicki Ośrodek Milenijny przy W. Irving Park

Parafia
Spotkania w każdą pierwszą sobotę miesiąca o godzinie 17.00 w Jezuickim Ośrodku Milenijnym, przy W. Irving Park (Kamera on-line dla Internet Explorer: Użytkownik i hasło: 5835), rozpoczyna się w Sanktuarium modlitewne spotkanie w Waszych intencjach: Msza św. z sakramentem namaszczenia chorych, okolicznościowe modlitwy w intencji osób w kryzysie i błogosławieństwo indywidualne Najświętszym Sakramentem. Następnie w sali wspólne spotkanie grupy wsparcia. Można się umówić na indywidualne rozmowy z księdzem. Istniej także możliwość spotkania się z psychologiem terapeutą.
Duszpasterzem wspólnoty jest o. Jerzy Karpiński SJ.
Jezuicki Ośrodek Milenijny przy W. Irving Park‎ >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

Bez kategorii

TRWAJĄ zapisy na warsztaty 12 kroków programu „Wreszcie żyć”. Jeszcze ciągle można dołączyć do nowych grup.
Spotkanie informacyjne i zapisy odbędą się:

• 8 lutego 2019 – piątek – godz. 20:00 w Centrum Pastoralnym, 21W411 Sunset Ave, Lombard, IL 60148
Pytania i zgłoszenia można kierować do Barbary Stec pod numerem: 847-454-4544

• 8 lutego 2019 – piątek – godz. 20:00, Parafia pw. Najświętszego Serca (Sacred Heart Parish), 8245 W 111th St., Palos Hills, IL 60465
Pytania i zgłoszenia można kierować do Anny Juchas pod numerem: 708-417-3292.

• 14 lutego 2019 – czwartek – godz. 20:00, Parafia św. Władysława (w budynku konwentu), 5345 W. Roscoe St. Chicago , IL 60641
Pytania i zgłoszenia można kierować do Artura Zachowskiego pod numerem: 773-679-6276.

Już od 2011 roku prowadzone są te warsztaty w Chicago i uczestniczyło w nich ponad 150 osób, a wszyscy, którzy bez zaniedbań i aktywnie wypełniali program, odnieśli wielką korzyść.

Praca z programem „Wreszcie żyć – 12 kroków ku pełni życia” obejmuje:
1. Codzienną osobistą pracę nad 12 krokami z pomocą materiałów formacyjnych (20 – 30 minut dziennie + pisemne notatki osobiste). Wypełnianie zadań wskazanych w poszczególnych krokach.
2. Rozmowę w grupie o wynikach pracy domowej i o wszystkich wyłaniających się problemach i wolnych pytaniach. Spotkania grupy odbywają się dwa razy w miesiącu.

ADRESAT – kto może być uczestnikiem warsztatów?
Osoby:
• uwikłane w uzależnienia osobiste lub osób im bliskich,
• zmagające się z konfliktami wewnętrznymi i zewnętrznymi,
• z zaniżoną samooceną,
• z tendencją do izolowania się,
• zależne, szukające uznania za wszelką cenę,
• przeżywające lęki, dające się łatwo zastraszyć,
• uwikłane w toksyczne relacje interpersonalne,
• przesadnie odpowiedzialne lub wcale nieodpowiedzialne,
• zranione w dzieciństwie,
• posiadające nadmierną potrzebę kontroli,
• mające trudności w realizacji swoich zamierzeń od początku do końca,
• pragnące zmiany swego życia na lepsze,
• szukające pogłębienia swojej osobistej relacji z Bogiem,
• przeżywające okres duchowej odnowy lub nawrócenia religijnego,
• szukające sposobu poradzenia sobie z nową sytuacją życiową (tragiczny wypadek lub nagła choroba, utrata pracy, rozwód lub porzucenie, śmierć bliskiej osoby, …)
•
Program rozwoju duchowego dla chrześcijan bazuje na 12 Krokach Anonimowych Alkoholików. Osobista i grupowa praca inspirowana jest w znacznym stopniu tekstami biblijnymi i refleksją psychologiczną.

Oczekiwane cele:
1. Kto jest świadom swoich problemów, temu proponowany program pracy pomoże odnaleźć się na nowo, uporządkować, zrównoważyć i zrozumieć występujące uczucia, przeżycia i doświadczenia.
2. Osoby z różnorodnymi, ukrytymi dla nich samych problemami przez pracę osobistą i w grupie uwrażliwią samych siebie. Skonfrontują się z pytaniem: „Z czego muszę zrezygnować, aby pójść dalej? Jakie szanse rozwoju stoją przede mną?” Nauczą się radzić sobie z osobistymi problemami.
3. Osoby pragnące lepiej poznać same siebie i rozwinąć własną osobowość mogą potraktować biblijne wskazania jako punkt wyjścia do osobistej refleksji i dostrzec rezonans, jaki wywołuje w nich Boże wezwanie. Mogą postawić sobie pytanie i poszukiwać na nie odpowiedzi. Właściwą odpowiedź znajdą w refleksji nad słowem Bożym.
Program prowadzi w znacznym stopniu do uporządkowania wewnętrznego i do integracji osobowości.
12 kroków ku pełni życia
1. Przyznajemy, że jesteśmy bezsilni wobec naszego uzależnienia i naszych problemów – i że nie możemy już dać sobie rady z naszym życiem.
2. Uwierzyliśmy, że moc większa od nas samych może przywrócić nam duchowe zdrowie.
3. Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga, na ile Go pojmujemy.
4. Zrobiliśmy radykalny i odważny obrachunek moralny w głębi duszy.
5. Bez ukrywania wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów.
6. Staliśmy się całkowicie gotowi, aby Bóg uwolnił nas od wszystkich wad charakteru.
7. Zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby usunął nasze braki.
8. Zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy, i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim.
9. Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe, z wyjątkiem tych przypadków, gdy zraniłoby to ich lub innych.
10. Prowadzimy nadal rachunek moralny, z miejsca przyznając się do popełnionych błędów.
11. Dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem, na ile Go pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas oraz o siłę do jej spełnienia.
12. Przebudzeni duchowo w rezultacie tych Kroków, staraliśmy się nieść przesłanie innym ludziom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach.

Modlitwa o pokój ducha
O Boże, użycz mi pogody ducha,
abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić,
odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić,
i mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego.
Pozwól mi cały ten dzień przeżyć
w świadomości upływającego czasu.
Pozwól mi rozkoszować się chwilą
w świadomości jej ograniczenia.
Pozwól mi zaakceptować konieczność,
jako drogę do wewnętrznego pokoju.
Pozwól mi, za przykładem Jezusa,
przyjąć także ten grzeszny świat, jakim jest,
a nie jakim ja chciałbym, aby był.
Pozwól mi zaufać, że będzie dobrze,
jeśli zdam się na Ciebie i Twoją wolę.
Tak będę mógł być szczęśliwy w tym życiu
i osiągnąć pełnię szczęścia z Tobą
w życiu wiecznym.
Amen.
Za zgodą Kurii Biskupiej Warszawsko-Praskiej z dnia 28.06.2010, nr 1241(K)2010 (do prywatnego odmawiania).

Zaproszenie dla osób przeżywających trudności i kryzysy w związkach małżeńskich jak również dla samotnych z jakichkolwiek przyczyn.
Ognisko Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR w Chicago, 5835 W. Irving Park, Jezuici. Pierwsza sobota miesiąca 5pm: Msza św. i adoracja. Spotkanie GRUPY WSPARCIA DUCHOWEGO w sali na dole o godz. 6:30pm. Liderką jest Alicja.
www.chicago-jezuici.sychar.org tel.: 773-865-4955

Na początku nasza Wspólnota była przede wszystkim ruchem, czyli grupą osób nie powiązanych formalnie. Była to coraz większa grupa małżonków, których małżeństwo było w kryzysie i którzy szukali wsparcia innych małżonków, przeżywających podobne problemy. Ten dar wspierania się nawzajem budował Wspólnotę. I tak jest do dzisiaj. Wsparcie jakie sobie dajemy nawzajem buduje jedność. Jednak w miarę jak przybywało Ognisk, a także użytkowników internetowego Forum Pomocy, pojawiła się potrzeba uporządkowania i sformalizowania działalności naszej Wspólnoty. Tym samym zaczęło nas łączyć (tych którzy podpisali Wymagania) nie tylko wsparcie jakie sobie dawaliśmy, ale zobowiązanie jakiego się podjęliśmy.
Istnienie zorganizowanych rodzajów naszej działalności potrzebowało osób, które zatroszczyłyby się odpowiedzialnie o te aktywności. W związku z tym w 2012 roku powstały „Wymagania dla liderów, moderatorów i opiekunów duchowych” – www.wymagania.sychar.org. Osoby, które podpisały te Wymagania stały się formalnymi członkami Wspólnoty.
Jak widzimy to na tej prezentacji korzeniami tego drzewa są liderzy i moderatorzy, którzy czerpią żywotne soki od Pana Boga. Patrząc wyżej widzimy, że liderzy i moderatorzy uczestniczą w formalnych zespołach, tworząc tym samym pień naszej Wspólnoty. Gdy popatrzymy na koronę tego drzewa zobaczymy 3 rodzaje owoców tego drzewa: profilaktyka, pierwsza pomoc, rehabilitacja, czyli stała formacja. To są 3 główne nurty naszej działalności, które mogą być obecne w każdym Ognisku i mogą w nich uczestniczyć wszyscy małżonkowie, którzy chcą, tworząc tym samym ruch, czyli grupę osób, które nie są formalnie związani z naszą Wspólnotą, ale identyfikują się z nią. Są, bo chcą się nawzajem wspierać, ale nie łączy ich ze Wspólnotą żadne formalne zobowiązanie.
Spoglądając na rysunek tego drzewa możemy zobaczyć co jest fundamentem, podstawą tego drzewa, co jest częścią stałą, a co jest częścią zmienną.
• Podstawą jest Pan Bóg.
• Część stała, czyli pień tworzą: Lider Wspólnoty, Duszpasterz Krajowy Wspólnoty, poszczególne zespoły, stowarzyszenie, RWS, Rada. To jest ta część sformalizowana.
• Część zmienna, czyli korona drzewa tzn. konkretne owoce działań zespołów. Na przykład konkretnym owocem działalności zespołu 12 krokowego są uczestnicy kolejnych grup 12 krokowych. Następnym przykładem jest zespół ewangelizacyjny LEM, którego owocami działalności są np. przygotowane nagrania, świadectwa, książki, udział w różnych spotkaniach.
Nasza Wspólnota łączy w sobie elementy organizacji i ruchu. Z jednej strony tworzą ją zamknięta, sformalizowana grupa liderów, moderatorów i opiekunów duchowych, których łączą podpisane Wymagania. Z drugiej strony jest otwartym ruchem małżonków, których łączy wzajemne wsparcie w kryzysie małżeńskim, jaki przeżywają.
Pan Bóg daje swoje dary liderom i moderatorom, po to by służyli potrzebującym małżonkom. Dlatego liderzy i moderatorzy (LIDERATORZY :)) muszą mieć otwarte serca na Pana Boga i Jego miłość.
Marzena Zięba, Andrzej Szczepaniak

27 styczeń, 2019
12pm do 6pm

LONE TREE MANOR BANQUET HALL
7730 N Milwaukee Ave
Niles, IL 60714

W programie gry i zabawy dla dzieci, wspólne śpiewanie kolęd, obiad oraz loteria fantowa.

Bilety i więcej informacji w Jezuickim Ośrodku Milenijnym 773-777-7000

Zaproszenie dla osób przeżywających trudności i kryzysy w związkach małżeńskich jak również dla samotnych z jakichkolwiek przyczyn.

TRWAJĄ zapisy na warsztaty 12 kroków programu „Wreszcie żyć”. Jeszcze ciągle można dołączyć do nowych grup w Lombard.

Spotkanie informacyjne i zapisy odbędą się:

• 8 lutego 2019 – piatek – godz. 20:00 w Centrum Pastoralnym, 21W411 Sunset Ave, Lombard, IL 60148

Pytania i zgłoszenia można kierować do Barbary Stec pod numerem: 847-454-4544

 

Już od 2011 roku prowadzone są te warsztaty w Chicago i uczestniczyło w nich ponad 150 osób, a wszyscy, którzy bez zaniedbań i aktywnie wypełniali program, odnieśli wielką korzyść.

 

Praca z programem „Wreszcie żyć – 12 kroków ku pełni życia” obejmuje:

    1.     Codzienną osobistą pracę nad 12 krokami z pomocą materiałów formacyjnych (20 – 30 minut dziennie + pisemne notatki osobiste). Wypełnianie zadań wskazanych w poszczególnych krokach.

    2.     Rozmowę w grupie o wynikach pracy domowej i o wszystkich wyłaniających się problemach i wolnych pytaniach. Spotkania grupy odbywają się dwa razy w miesiącu.

 

ADRESAT – kto może być uczestnikiem warsztatów?

Osoby:
• uwikłane w uzależnienia osobiste lub osób im bliskich,
• zmagające się z konfliktami wewnętrznymi i zewnętrznymi,
• z zaniżoną samooceną,
• z tendencją do izolowania się,
• zależne, szukające uznania za wszelką cenę,
• przeżywające lęki, dające się łatwo zastraszyć,
• uwikłane w toksyczne relacje interpersonalne,
• przesadnie odpowiedzialne lub wcale nieodpowiedzialne,
• zranione w dzieciństwie,
• posiadające nadmierną potrzebę kontroli,
• mające trudności w realizacji swoich zamierzeń od początku do końca,
• pragnące zmiany swego życia na lepsze,
• szukające pogłębienia swojej osobistej relacji z Bogiem,
• przeżywające okres duchowej odnowy lub nawrócenia religijnego,
• szukające sposobu poradzenia sobie z nową sytuacją życiową (tragiczny wypadek lub nagła choroba, utrata pracy, rozwód lub porzucenie, śmierć bliskiej osoby, …)
•

Program rozwoju duchowego dla chrześcijan bazuje na 12 Krokach Anonimowych Alkoholików. Osobista i grupowa praca inspirowana jest w znacznym stopniu tekstami biblijnymi i refleksją psychologiczną.

 

Oczekiwane cele:

    1.     Kto jest świadom swoich problemów, temu proponowany program pracy pomoże odnaleźć się na nowo, uporządkować, zrównoważyć i zrozumieć występujące uczucia, przeżycia i doświadczenia.

    2.     Osoby z różnorodnymi, ukrytymi dla nich samych problemami przez pracę osobistą i w grupie uwrażliwią samych siebie. Skonfrontują się z pytaniem: „Z czego muszę zrezygnować, aby pójść dalej? Jakie szanse rozwoju stoją przede mną?” Nauczą się radzić sobie z osobistymi problemami.

    3.     Osoby pragnące lepiej poznać same siebie i rozwinąć własną osobowość mogą potraktować biblijne wskazania jako punkt wyjścia do osobistej refleksji i dostrzec rezonans, jaki wywołuje w nich Boże wezwanie. Mogą postawić sobie pytanie i poszukiwać na nie odpowiedzi. Właściwą odpowiedź znajdą w refleksji nad słowem Bożym.

Program prowadzi w znacznym stopniu do uporządkowania wewnętrznego i do integracji osobowości.

12 kroków ku pełni życia

    1.     Przyznajemy, że jesteśmy bezsilni wobec naszego uzależnienia i naszych problemów – i że nie możemy już dać sobie rady z naszym życiem.

    2.     Uwierzyliśmy, że moc większa od nas samych może przywrócić nam duchowe zdrowie.

    3.     Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga, na ile Go pojmujemy.

    4.     Zrobiliśmy radykalny i odważny obrachunek moralny w głębi duszy.

    5.     Bez ukrywania wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów.

    6.     Staliśmy się całkowicie gotowi, aby Bóg uwolnił nas od wszystkich wad charakteru.

    7.     Zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby usunął nasze braki.

    8.     Zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy, i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim.

    9.     Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe, z wyjątkiem tych przypadków, gdy zraniłoby to ich lub innych.

    10.   Prowadzimy nadal rachunek moralny, z miejsca przyznając się do popełnionych błędów.

    11.   Dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem, na ile Go pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas oraz o siłę do jej spełnienia.

    12.   Przebudzeni duchowo w rezultacie tych Kroków, staraliśmy się nieść przesłanie innym ludziom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach.

 

 

 

Modlitwa o pokój ducha

O Boże, użycz mi pogody ducha,
abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić,
odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić,
i mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego.
Pozwól mi cały ten dzień przeżyć
w świadomości upływającego czasu.
Pozwól mi rozkoszować się chwilą
w świadomości jej ograniczenia.
Pozwól mi zaakceptować konieczność,
jako drogę do wewnętrznego pokoju.
Pozwól mi, za przykładem Jezusa,
przyjąć także ten grzeszny świat, jakim jest,
a nie jakim ja chciałbym, aby był.
Pozwól mi zaufać, że będzie dobrze,
jeśli zdam się na Ciebie i Twoją wolę.
Tak będę mógł być szczęśliwy w tym życiu
i osiągnąć pełnię szczęścia z Tobą
w życiu wiecznym.
Amen.

Za zgodą Kurii Biskupiej Warszawsko-Praskiej z dnia 28.06.2010, nr 1241(K)2010 (do prywatnego odmawiania).

W najbliższym czasie odbędą się spotkania nowych grup programu rozwoju duchowego według poniższego rozkładu.

1. JOM, 5835 Irving Park Rd, Chicago, 60634
– 10 pazdziernika, sroda, godz. 20.00

Pytania i zgłoszenia można kierowac do Alicji Budzik pod numerem: 773-865-4955.

2. Parafia pw. Najswietszego Serca (Sacred Heart Parish), 8245 W 111th St., Palos Hills, 60465
– 28 wrzesnia, piatek, godz 20.00

Pytania i zgłoszenia można kierowac do Anny Juchas pod numerem: 708-417-3292.

3. Parafia pw. Miłosierdzia Bozego, 21W411 Sunset Ave, Lombard, IL 60148

– data i godzina będzie ustalona w grudniu br.

Pytania i zgłoszenia można kierowac do Barbary Stec pod numerem: 847-454-4544.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Zaproszenie dla osób przeżywających trudności i kryzysy w związkach małżeńskich jak również dla samotnych z jakichkolwiek przyczyn.
Ognisko Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR w Chicago, 5835 W. Irving Park, Jezuici. Pierwsza sobota miesiąca 5pm: Msza św. i adoracja. Spotkanie GRUPY WSPARCIA DUCHOWEGO w sali na dole o godz. 6:30pm. Liderką jest Alicja.
www.chicago-jezuici.sychar.org tel.: 773-865-4955

 

TRWAJĄ zapisy na warsztaty 12 kroków programu „Wreszcie żyć”.  Jeszcze ciągle można dołączyć do nowych grup!!!

 

 

Piąty Polonijny Kongres Rodziny w Chicago odbędzie się w dniach od 10 do 19 listopada.

Kongres jest organizowany z inicjatywy świeckich członków Fundacji Strong Family / Silna Rodzina i Chicagowskiego Ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR działających przy Jezuickim Ośrodku Milenijnym.

Patronat nad Kongresem objął JE Kardynał Blase J. Cupich, reprezentowany przez Delegata do spraw Polonii ks. Roberta Fedka.

Imprezy Kongresowe będą miały miejsce w 6 kościołach, jednym Collegeu i Sali Bankietowej.

Głównym mówcą Kongresu będzie kaznodzieja i konferencjonista z Polski, ojciec dominikanin Adam Szustak.

Tematem Kongresu jest wszystko to, czym żyje rodzinny dom, zebrane pod wspólną nazwą: SMAKI DOMU.

Program Kongresu przewiduje: rekolekcje, warsztaty, nabożeństwa, kazania, wykłady oraz sympozjum. Wszystko w języku polskim, z wyjątkiem spotkań młodzieżowych, które będą prowadzone w języku angielskim.

Zaproszenie do udziału skierowane jest do osób z rodzin zarówno wielo jak i jednoosobowych, szczęśliwie prosperujących jak również tych, którzy przeżywają trudności czy kryzysy, niezależnie od tego czy małżonkowie mają czy nie mają zawartego ślubu kościelnego.

Szczególne zaproszenie kierujemy do młodzieży polonijnej z Hight School.

 

Małgorzata Mietełka

 

PROGRAM KONGRESU

 

Rozpoczęcie. Msza święta, kazanie, St William Church, 10 XI, 19:00, ks. Robert Fedek

Festival of Faith (English/po angielsku), High School Youth Meeting, 4 XI:
– Guerin College, 9:30-11:30, Joseph Saunders a.k.a. Justus Dominic
– St Daniel the Prophet School, 10:00-12:00, Mark Kwaku Nimo

Sekrety budowania domu – ABC małżeństwa, warsztaty dla par małżeńskich, Kings Hall Banquets, Lombard,  11 XI, 9:30-18:00, o. Paweł Bandurski, rejestracja: 1 630 424 0401 (p. Barbara)

Jak naprawiać trudne relacje?, warsztaty, JOM, 11 XI, 9:00-12:30, o. Adam Szustak, rejestracja

<Smaki życia> w Biblii, warsztaty bibliodrama, JOM, 11 XI, 15:30-18:30, o. Tomasz Oleniacz, rejestracja

Nabożeństwo uwielbienia, JOM, 11 XI, 20:00, o. Adam Szustak, online YouTube: Jezuici Chicago

Kazania ojca Adama Szustaka, niedziela, 12 XI:
8:00 – Ojcowie Cystersi (kościół na Górce), online radio WNVR 1030AM;
10:00 – Ojcowie Cystersi (kościół na Górce);
13:00 – kościół św. Daniela Proroka;
19:00 – Sanktuarium w Lombard

Godzina uwielbienia, Sanktuarium w Lombard, 12 XI, 20:00, o. Adam Szustak

Wreszcie żyć – 12 kroków ku pełni życia, warsztaty, JOM, 12 XI, 15:30-18:30, Alicja Budzik, o. Marek Janowski, Monika Jaworska, Anna Juchas, Artur Zochowski, rejestracja

Rekolekcje ojca Adama Szustaka, JOM, 13-17 XI, 19:00; online YouTube: Jezuici Chicago oraz radio WCEV 1450AM:
poniedziałek: eS – jak samotność;

wtorek: eM – jak miłość;

środa: A – jak agresja;

czwartek: Ka – jak kariera;

piątek: I – i co jeszcze?

O modlitwie: indywidualnej i wspólnej, warsztaty, JOM, 18 XI, 9:00-12:30, o. Adam Szustak, rejestracja 

Dziecko w rodzinie: osamotnienie dziecka, sympozjum, JOM, 18 XI, 15:30-18:30, Ewa Krasoń, Alicja Nawara, Małgorzata Olczak, Anna Rosa, o. Adam Szustak, Halina Zurawski

Nabożeństwo dziękczynne, bazylika św. Jacka, 18 XI, 20:00, o. Adam Szustak 

H.A.L.T. (Hungry=głodny, Angry=zły, Lonely=samotny, Tired=zmęczony), Sanktuarium w Lombard, 15 XII, 20:00, Małgorzata Olczak i Wolontariusze SYCHAR, rejestracja

Msza święta, kazanie. Zakończenie, JOM, 19 XI, 13:00; online YouTube: Jezuici Chicago

 

Rejestracja na warsztaty: mail, strona internetowa, sala przed rozpoczęciem (w miarę wolnych miejsc)
Donacje w związku z udziałem w warsztatach:  cash & checks z podpisem dla „Strong Family”
www.strongfamily.info mail to: <jomkarp1@gmail.com> facebook.com/KongresRodziny/

 

 

 

Zaproszenie dla osób przeżywających trudności i kryzysy w związkach małżeńskich jak również dla samotnych z jakichkolwiek przyczyn.
Ognisko Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR w Chicago, 5835 W. Irving Park, Jezuici. Pierwsza sobota miesiąca 5pm: Msza św. i adoracja. Spotkanie GRUPY WSPARCIA DUCHOWEGO w sali na dole o godz. 6:30pm. Liderką jest Alicja.
www.chicago-jezuici.sychar.org, tel.: 773-865-4955

 

TRWAJĄ zapisy na warsztaty 12 kroków programu „Wreszcie żyć”.  Jeszcze ciągle można dołączyć do nowej grupy w parafii Św. Władysława w Chicago.  Zgłoszenia do nowej grupy proszę kierować do Artura tel.: 773.679.6276 lub Alicji pod numer tel.: 773-865-4955.

 

 

W najbliższym czasie odbędą się spotkania nowych grup programu rozwoju duchowego według poniższego rozkładu.

 

1.   JOM, 5835 Irving Park Rd, Chicago, 60634

– 12 wrzesnia, sroda, godz. 20.00

 

2.   Parafia pw. Najswietszego Serca (Sacred Heart Parish), 8245 W 111th St., Palos Hills, 60465
– 28 wrzesnia, piatek, godz 20.00

 

 

3.   Parafia pw. Miłosierdzia Bozego, Lombard:

– data i godzina będzie ustalona w grudniu br.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Pytania mozna kierowac do Alicji Budzik pod numerem 773-865-4955.

 

 

 • Radio Deon 1080AM, każdy pierwszy poniedziałek miesiąca, od godz. 9:30 rano.

 

 • Polskie Radio WPNA 1490AM, 13 kwietnia, godz. 22:00, audycja świąteczna oraz 18 kwietnia, godz. 22:00, tematem będzie 12 kroków ku pełni życia i jak się zapisać do nowych grup.

 

Zaproszenie dla osób przeżywających trudności i kryzysy w związkach małżeńskich jak również dla samotnych z jakichkolwiek przyczyn.

Ognisko Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR w Chicago, 5835 W. Irving Park, Jezuici. Pierwsza sobota miesiąca 5pm: Msza św. i adoracja. Spotkanie GRUPY WSPARCIA DUCHOWEGO w sali na dole o godz. 6:30pm. Liderką jest Alicja, 773-865-4955.

Zapraszamy na najbliższe spotkanie grupy Sychar w sobotę, 2 lipiec, godz. 18.30 – 20.00  w Chicago w JOM  przy ul. 5835 W Irving Park Rd. Tematem spotkania będą problemy małżeńskie, oraz poruszane będą tematy dotyczące ludzi samotnych, opuszczonych i rozwiedzionych!!!  Zachęcamy przyjść już na Mszę św. w intencji osób chorych i cierpiących o godz. 17.00, następnie na Różaniec  godz. 18.00.

Zaproszenie dla osób przeżywających trudności i kryzysy w związkach małżeńskich jak również dla samotnych z jakichkolwiek przyczyn.

Ognisko Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR w Chicago, 5835 W. Irving Park, Jezuici. Pierwsza sobota miesiąca 5pm: Msza św. i adoracja. Spotkanie GRUPY WSPARCIA DUCHOWEGO w sali na dole o godz. 6:30pm. Liderką jest Alicja.

www.chicago-jezuici.sychar.org tel.: 773-865-4955

TRWAJĄ zapisy na warsztaty 12 kroków. Zgłoszenia do nowej grupy proszę kierować do Alicji pod numer tel.: 773-865-4955.

„W świecie pośpiechu, zgiełku i chaosu nietrudno o zagubienie, poczucie lęku, czy uwikłanie w uzależnienia…”

Całość nagrania z o. Jerzym można wysluchać po naciśnięciu poniższego linku.

http://deon24.com/wreszcie-zyc-12-krokow-ku-pelni-zycia-ojciec-jerzy-karpinski-o-drodze-duchowego-odzyskania-siebie/

Drodzy Czytelnicy!
Przez pojednanie ze sobą, bliźnim i Bogiem przygotujmy nasze serca na spotkanie ze Zmartwychwstałym Panem.
Niechaj On sam Chwalebny i Radosny nawiedzi nasze serca, by Jego Pokój z naszych serc wylewał się na tych, którzy jeszcze nie doświadczyli miłości Bożej.
Głośmy wszyscy, że  Jezus Chrystus Zmartwychwstał i żyje.
Radujmy się z całym Niebem.  Niech radosne ALLELUJA, pobudzi wszystkich do lepszego życia, w którym pierwsze miejsce zajmie JEZUS!
Przypominamy również, że najbliższe spotkanie grupy Sychar w sobotę, 2 kwietnia, godz. 18.30 – 20.00  w Chicago w JOM  przy ul. 5835 W Irving Park Rd.  Tematem spotkania będzie  kryzys w młżeństwie, rozwód, samotność.  Zachęcamy do przyjścia na Mszę św. w intencji osób chorych i cierpiących o godz. 17.00, a następnie na Różaniec o godz. 18.00.

Warsztaty rozwoju duchowego „Wreszcie żyć – 12 kroków ku pełni życia”
organizuje chicagowskie Ognisko
Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR 

Opiekunem duchowym jest ojciec Jerzy Karpiński

Spotkania informacyjne i zapisy do nowych grup odbędą się:

 • 30 marca i 13 kwietnia – środa – godz. 20:00 w Jezuickim Ośrodku Milenijnym, 5835 W Irving Pard Rd, Chicago
 • 9 i 23 kwietnia – sobota – godz. 19:30 przy parafii św. Daniela Proroka w Rectory, 5300 S Natoma Ave, Chicago

Praca z programem „Wreszcie żyć – 12 kroków ku pełni życia” obejmuje:

1. Codzienną osobistą pracę nad 12 krokami z pomocą materiałów formacyjnych (20 – 30 minut dziennie + pisemne notatki osobiste). Wypełnianie zadań wskazanych w poszczególnych krokach.

2. Rozmowę w grupie o wynikach pracy domowej i o wszystkich wyłaniających się problemach i wolnych pytaniach. Spotkania grupy odbywają się dwa razy w miesiącu.

ADRESAT – kto może być uczestnikiem warsztatów?

Osoby:
ï uwikłane w uzależnienia osobiste lub osób im bliskich,
ï zmagające się z konfliktami wewnętrznymi i zewnętrznymi,
ï z zaniżoną samooceną,
ï z tendencją do izolowania się,
ï zależne, szukające uznania za wszelką cenę,
ï przeżywające lęki, dające się łatwo zastraszyć,
ï uwikłane w toksyczne relacje interpersonalne,
ï przesadnie odpowiedzialne lub wcale nieodpowiedzialne,
ï zranione w dzieciństwie,
ï posiadające nadmierną potrzebę kontroli,
ï mające trudności w realizacji swoich zamierzeń od początku do końca,
ï pragnące zmiany swego życia na lepsze,
ï szukające pogłębienia swojej osobistej relacji z Bogiem,
ï przeżywające okres duchowej odnowy lub nawrócenia religijnego,
ï szukające sposobu poradzenia sobie z nową sytuacją życiową (tragiczny wypadek lub nagła choroba, utrata pracy, rozwód lub porzucenie, śmierć bliskiej osoby, …)
ï

Program rozwoju duchowego dla chrześcijan bazuje na 12 Krokach Anonimowych Alkoholików. Osobista i grupowa praca inspirowana jest w znacznym stopniu tekstami biblijnymi i refleksją psychologiczną.

Oczekiwane cele:

1. Kto jest świadom swoich problemów, temu proponowany program pracy pomoże odnaleźć się na nowo, uporządkować, zrównoważyć i zrozumieć występujące uczucia, przeżycia i doświadczenia.

2. Osoby z różnorodnymi, ukrytymi dla nich samych problemami przez pracę osobistą i w grupie uwrażliwią samych siebie. Skonfrontują się z pytaniem: „Z czego muszę zrezygnować, aby pójść dalej? Jakie szanse rozwoju stoją przede mną?” Nauczą się radzić sobie z osobistymi problemami.

3. Osoby pragnące lepiej poznać same siebie i rozwinąć własną osobowość mogą potraktować biblijne wskazania jako punkt wyjścia do osobistej refleksji i dostrzec rezonans, jaki wywołuje w nich Boże wezwanie. Mogą postawić sobie pytanie i poszukiwać na nie odpowiedzi. Właściwą odpowiedź znajdą w refleksji nad słowem Bożym.

Program prowadzi w znacznym stopniu do uporządkowania wewnętrznego i do integracji osobowości.

12 kroków ku pełni życia

1. Przyznajemy, że jesteśmy bezsilni wobec naszego uzależnienia i naszych problemów – i że nie możemy już dać sobie rady z naszym życiem.

2. Uwierzyliśmy, że moc większa od nas samych może przywrócić nam duchowe zdrowie.

3. Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga, na ile Go pojmujemy.

4. Zrobiliśmy radykalny i odważny obrachunek moralny w głębi duszy.

5. Bez ukrywania wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów.

6. Staliśmy się całkowicie gotowi, aby Bóg uwolnił nas od wszystkich wad charakteru.

7. Zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby usunął nasze braki.

8. Zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy, i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim.

9. Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe, z wyjątkiem tych przypadków, gdy zraniłoby to ich lub innych.

10. Prowadzimy nadal rachunek moralny, z miejsca przyznając się do popełnionych błędów.

11. Dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem, na ile Go pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas oraz o siłę do jej spełnienia.

12. Przebudzeni duchowo w rezultacie tych Kroków, staraliśmy się nieść przesłanie innym ludziom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach.

Modlitwa o pokój ducha

O Boże, użycz mi pogody ducha,
abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić,
odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić,
i mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego.
Pozwól mi cały ten dzień przeżyć
w świadomości upływającego czasu.
Pozwól mi rozkoszować się chwilą
w świadomości jej ograniczenia.
Pozwól mi zaakceptować konieczność,
jako drogę do wewnętrznego pokoju.
Pozwól mi, za przykładem Jezusa,
przyjąć także ten grzeszny świat, jakim jest,
a nie jakim ja chciałbym, aby był.
Pozwól mi zaufać, że będzie dobrze,
jeśli zdam się na Ciebie i Twoją wolę.
Tak będę mógł być szczęśliwy w tym życiu
i osiągnąć pełnię szczęścia z Tobą
w życiu wiecznym.
Amen.

Za zgodą Kurii Biskupiej Warszawsko-Praskiej z dnia 28.06.2010, nr 1241(K)2010 (do prywatnego odmawiania).

www.12krokow.sychar.org

Zapraszamy na najbliższe spotkanie grupy Sychar w sobotę, 5 marca, godz. 18.30 – 20.00  w Chicago w JOM  przy ul. 5835 W Irving Park Rd. Tematem spotkania będą problemy małżeńskie, oraz poruszane będą tematy dotyczące ludzi samotnych, opuszczonych i rozwiedzionych!!!  Zachęcamy przyjść już na Mszę św. w intencji osób chorych i cierpiących o godz. 17.00, następnie na Różaniec  godz. 18.00.

 

TRWAJĄ zapisy na warsztaty 12 kroków.  Zgłoszenia do nowej grupy proszę kierować do Alicji pod numer tel.: 773-865-4955.

Zaproszenie dla osób przeżywających trudności i kryzysy w związkach małżeńskich jak również dla samotnych z jakichkolwiek przyczyn.

Ognisko Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR w Chicago, 5835 W. Irving Park, Jezuici. Pierwsza sobota miesiąca 5pm: Msza św. i adoracja. Spotkanie GRUPY WSPARCIA DUCHOWEGO w sali na dole o godz. 6:30pm. Liderką jest Alicja.

www.chicago-jezuici.sychar.org Tel.: 773-865-4955

Ania jest liderką z południa. W poniedziałek miała poważną operację. Obecnie jest pod obserwacją.  Msza św. w jej intencji odbędzie się w Jezuickim Ośrodku Milenijnym przy 5835 W. Irving Park Rd.

 

Przypominamy, że codwutygodniowe spotkanie 12 kroków (krok 5) odbędzie się według  planu ustalonego przed przerwą świąteczną.  Zachęcamy do uczestnictwa we Mszy św. przed spotkaniem.

Radosnego i szczęśliwego Nowego Roku
z marzeniami o które warto walczyć,
z radościami którymi warto się dzielić,
z przyjaciółmi z którymi warto być i
z nadzieją bez której nie da się żyć!

Niech Dobry Bóg nadal nieustannie obsypuje wszystkich obfitymi łaskami.

Sobota, 2 stycznia, godz. 18.30 – 20,00  w Chicago w JOM  przy ul. 5835 W Irving Park Rd. Tematem spotkania będą problemy małżeńskie, oraz poruszane będą tematy dotyczące ludzi samotnych, opuszczonych i rozwiedzionych!!!

Zapraszamy przejść już na Mszę św. w intencji osób cierpiących o godz. 17.00, następnie na Różaniec: Rodzice i Dziadkowie modlą się za dzieci – godz. 18.00

 

W najbliższym czasie będzie ogłoszony nabór do nowej grupy 12 kroków. Informacja tutaj.

 

Grupy Rodzin działające przy Jezuickim Ośrodku Milenijnym zapraszają na

 „Jesienne ognisko rodzin polonijnych”

będące okazją do włączenia się w obchody

 1. Światowego Spotkania Rodzin w Filadelfii, PA

 

Spotkanie przedpielgrzymkowe dla wyjeżdżających do Filadelfii

 

Niedziela, 20 września 2015 roku

od godz.11:OO do 18:00

 

Celebrans Mszy Świętej
J.E. ks. bp. Andrzej P. Wypych, D.D.

Biskup pomocniczy Archidiecezji Chicago – Wikariat V,

Krajowy Dyr. Wykonawczy

Ligi Katolickiej Pomocy Religijnej Polsce i Polonii

Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej

5755 Pennsylvania Street, Merrillville, IN 46410

Tel. (219) 884-0714; www.salwatorianie.us

 

W programie:

 

Godz. 11:00 (11:00 am) – modlitwy maryjne (park)

Godz. 12:00 (12:00 pm) – Msza Święta w Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej

Bezpośrednio po Mszy Świętej pokaz „Panoramy Tysiąclecia Chrześcijaństwa w Polsce”; posiłek, rodzinne gry i zabawy, grillowanie przy ognisku.

 

Bilety: na obiad i „ogniskową kiełbaskę” w Jezuickim Ośrodku Milenijnym w cenie: dorośli – 15$, dzieci do lat 12 – 7$.

Grupy wspólnot i parafialne mogą zamawiać posiłek bezpośrednio u ojców Salwatorianów (dla tych, którzy nie zamówią – może nie starczyć).

 

Transport:

Dojazd własnym transportem albo autobusem spod JOM-u o godz. 9:00 rano w niedzielę. Bilety na autobus w cenie $12 od osoby do nabycia w biurze. Powrót – wyjazd autobusu z Merrillville, IN o godz. 18:00 (6:00 pm).

 

*** Jezuicki Ośrodek Milenijny, 5835 W Irving Park Rd, Chicago, tel. 773-777-7000, biuro czynn w dni powszednie od godz. 15.30 do 20.30 i w niedziele od 9 do 14.30 ***

Zaproszenie dla osób przeżywających trudności i kryzysy w związkach małżeńskich jak również dla samotnych z jakichkolwiek przyczyn.

Ognisko Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR w Chicago, 5835 W. Irving Park, jezuici. Pierwsza sobota miesiąca 5pm: Msza św. i adoracja. Spotkanie GRUPY WSPARCIA DUCHOWEGO w sali na dole o godz. 6:30pm. Liderką jest Alicja.

Spotkania na Południu, przy kościele św. Daniela Proroka, 5300 S. Natoma Ave prowadzi wiceliderka Ania.

potkania odbywają się także w Mt Prospect, przy kościele św. Tomasza Becketa, 1321 N Burning Bush Ln.

Duchowe warsztaty „WRESZCIE ŻYĆ – 12 kroków ku pełni życia”. Codzienna praca nad sobą. Co dwa tygodnie spotkania grupy wsparcia. Trwają około roku. Zgłoszenia na spotkaniach Ogniska.

www.chicago-jezuici.sychar.org Tel.: 773-865-4955

 

Drodzy z Sycharu i Kroków,

sam się sobie nie mogę nadziwić, że już 50 lat jestem jezuitą. A to że moi wspólbracia tyle ze mną wytrwali, jest zupełnie niezrozumiałe. No cóż, jezuici są jedyni w swoim rodzaju, żeby nie powiedzieć specyficzni – bez Boga nie moglibyśmy takimi być.

Przez te pół wieku tak wiele się wydarzyło, także w moim życiu. Spotkałem wspaniałych ludzi: poznałem na przykład WAS. Mam więc komu i za co dziękować. Mam też kogo i za co przepraszać, mimo że nie chciałem nikomu z ludzi zaszkodzić. Nie chciałem też Bogu przeszkadzać.

Cieszę się z tych Abrahamowych lat, a najbardziej tym, że moje serce chce jeszcze pracować, nogi wciąż mnie noszą a siwa broda podtrzymuje uśmiech i pogodę ducha.

Aby to wszystko wspólnie odświętować, proszę, przyjdźcie do jezuitów w pierwszą niedzielę sierpnia. W Sanktuarium (5835 W Irving Park Rd) będziemy uczestniczyć we Mszy św. o godzinie 13.00, zaś w ogrodach przy domu (4105 N Avers Ave) będziemy grillować od godziny piętnastej. Jeśli przyprowadzicie naszych wspólnch znajomych, to razem się ucieszymy. Jeśli ktoś nie może przyjść – duchem będziemy zjednoczeni.

pozdrawiam w Panu

o. Jerzy K.

 

Community for Difficult Marriages SYCHAR

Every difficult sacramental marriage can be saved!

Every sacramental marriage (even after the divorce and when a spouse is in

another relationship) has a chance of being reborn,

because every sacramental spouse has

a chance to open up to the grace of conversion

and fulfillment of the marital vows.

Charism of the Community for Difficult Marriages

SYCHAR

POLONIJNE RODZINNE PIELGRZYMOWANIE:  MY Z WAMI – WY Z NAMI

Z A P R A S Z A M Y

do Matki Bożej Saletyńskiej

Wisconsin, Twin Lakes, 10330 336th ave

niedziela 26 lipca 2015

CAŁY DZIEŃ

film – Msza święta – posiłek – gry i zabawy dla wszystkich – loteria fantowa

 

Zaprośmy naszych krewnych, przyjaciół i znajomych. Jedziemy ok. 60 mil własnymi samochodami, Venami albo autobusem spod Jezuickiego Ośrodka Milenijnego o godz. 9am. Bilety na autobus w cenie 12 dolarów w obydwie strony – do nabycia w biurze JOM.

Program w Twin Lakes:

11am – film o objawieniach oraz modlitwy maryjne na górce;

12pm – MSZA św. przy ołtarzu polowym;

1pm – gorący obiad – lunch w parku, gry, zabawy…dla dorosłych i dla dzieci;

4pm – wspólne śpiewanie polskich pieśni pielgrzymkowych;

5pm – LOTERIA z cennymi nagrodami. Bilety do nabycia w biurze JOM oraz na miejscu;

6pm – wyjazd powrotny autobusów i powrót około godziny 19.30.

Zgłoszenia na pielgrzymkę i wykup biletów na posiłek w biurze JOM-u. Bilety na posiłek zakupione w JOM-ie będą w cenie 12 dol. dla dorosłych i 6 dol. dla dzieci.

Kto nie będzie miał biletu, będzie mógł nabyć posiłek na miejscu w Twin Lakes w cenie 15 dolarów dla dorosłych (ilość porcji do wyczerpania).

 

Bilety na LOTERIĘ będą na miejscu w cenie jednego dolara. Można też nabywać w biurze, wypełnić – napisać swoje imię i nr telefonu – oraz wrzucić do bębna. Wszyscy mogą uczestniczyć w loterii, nawet jeśli ktoś nie wyjeżdża. O wygranej będzie poinformowany.

 

Orędzie Matki Bożej Saletyńskiej

Objawienie miało miejsce we francuskich Alpach, w sobotę 19 września 1846 roku około godziny 15. Świadkami były dzieci: Melania i Maksymin, które zobaczyły piękną postać kobiety siedzącej wewnątrz promiennej kuli światła. Maryja zakrywała twarz dłońmi i płakała. Ubrana była w podobny sposób jak wszystkie kobiety tego regionu. Dodatkowym elementem stroju był krzyż z obcęgami i młotkiem, ciężki metalowy łańcuch na ramionach postaci, wielokolorowe róże zdobiące brzegi szat, oraz diadem światła okalający czepek na głowie. W pierwszej chwili dzieci przestraszyły się, widząc postać niewiasty. Śmiałości nabrały dopiero wtedy, gdy Piękna Pani przemówiła do nich pełnym słodyczy głosem: Zbliżcie się, moje dzieci, nie bójcie się. … . Ach, moje dzieci, trzeba się dobrze modlić rano i wieczorem. Jeżeli nie macie czasu, odmawiajcie przynajmniej „Ojcze nasz” i „Zdrowaś  Mario”, ale jeżeli będziecie mogły, módlcie się więcej.

 

www.silnarodzina.blogspot.com Na Fb:  Silna Rodzina – Strong Family

Zaprasza fundacja Strong Family i Wspólnota Trudnych Małżeństw SYCHAR, działające przy Jezuickim Ośrodku Milenijnym w Chicago (5835 W Irving Park)

– W kościele św. Tomasza Becketa (1321 N Burning Bush Ln, Mount Prospect): 17 czerwca, godz. 19:00

– W kościele św. Daniela Proroka – Rectory (5300 S. Natoma Ave., Chicago): 27 czerwca, godz. 19:00

– W Jezuickim Ośrodku Milenijnym (5835 W Irving Park Rd, Chicago): I sobota lipca – 4 lipca – godz. 18:30

zapraszamy

 

Witam serdecznie!

ZAPRASZAMY do obejrzenia/wysłuchania ostatnich audycji RTV z udziałem
Sycharków:

– Ognisko Chicago: „Jak my to widzimy – z daleka widać lepiej” TV Trwam –
https://youtu.be/GD4uE0lsI-Q

– Ognisko Łuków: „Wierni aż do śmierci” Radio Podlasie –
http://archiwum.radiopodlasie.pl/?p=28590 i świadectwo Ani:
http://archiwum.radiopodlasie.pl/?p=28435

– Ognisko Wrocław: „Wspólnoty Sychar, czyli duszpasterstwo małżeństw w
kryzysie” Radio Rodzina –
http://pl.radiovaticana.va/news/2015/06/02/aktualno%C5%9Bci_radia_watyka%C5%84skiego_%E2%80%93_wydanie_wieczorne;_magazyn/1147787

– Ognisko Kraków: „Czas serca” Radio Profeto.pl –
http://profeto.pl/archiwum-radia,9543.html i
http://profeto.pl/archiwum-radia,9091.html

– Ognisko Warszawa: Radio WNET – https://www.sendspace.com/file/y4op3d

Ten post można również odczytać w całości na stronie Wspólnoty pod
adresem: http://sychar.org/2015/06/15/sycharki-w-mediach/

Pozdrawiam,
Administrator
admin@sychar.org
www.sychar.org
www.kryzys.org
www.broszura.sychar.org
www.sychar.org/cotojestsychar.pdf

Każde trudne sakramentalne małżeństwo (nawet po rozwodzie i gdy
współmałżonek jest w drugim związku) ma szanse się odrodzić, gdyż każdy
sakramentalny małżonek ma szansę otworzyć się na łaskę nawrócenia i
wypełnienia przysięgi małżeńskiej (charyzmat Wspólnoty Trudnych
Małżeństw SYCHAR).
—————————————————————————
Istnieje możliwość zamówienia Mszy Świętej u Księdza Pawła Dubowika –
naszego krajowego duszpasterza Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR. Bliższe
informacje na stronie: http://sychar.org/2012/11/30/intencje-mszalne/
—————————————————————————
Prośba o darowizny i 1% podatku na konto naszego Stowarzyszenia – więcej
informacji na stronie – http://stowarzyszenie.sychar.info/konto .

ZAPRASZAMY w niedzielę, 14 czerwca, godz. 22:10 (wg czasu w Polsce) / 15:10 (wg czasu w Chicago). Telewizja TRWAM : Jak My to widzimy. program publicystyczny.
Światowy Zjazd Rodzin i spotkanie z papieżem Franciszkiem w Filadelfii – tematem rozmowy Liderek SYCHARU w Chicago: Alicji Janiny oraz ojca Jerzego

http://www.radiomaryja.pl/multimedia/jak-my-to-widzimy-z-daleka-widac-lepiej-04-01-2015/

 

O Boże, użycz mi pogody ducha,

abym godził się z tym,

czego nie mogę zmienić,

odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić,

i mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego.

Pozwól mi, cały ten dzień przeżyć

w świadomości upływającego czasu.

Pozwól mi rozkoszować się chwilą

w świadomości jej ograniczenia.

Pozwól mi zaakceptować konieczność,

jako drogę do wewnętrznego pokoju.

Pozwól mi, za przykładem Jezusa,

przyjąć także ten grzeszny świat, jakim jest,

a nie, jakim ja chciałbym, aby był.

Pozwól mi zaufać, że będzie dobrze,

jeśli zdam się na Ciebie i Twoją wolę.

Tak będę mógł być szczęśliwym w tym życiu

i osiągnąć pełnię szczęścia z Tobą

w życiu wiecznym.

Amen.

Za zgodą Kurii Biskupiej Warszawsko-Praskiej z dnia 28.06.2010, nr 1241(K)2010 (do prywatnego odmawiania)

Sobota, 6 czerwca, godz. 17.00 Msza święta i błogosławieństwo indywidualne Najśw. Sakramentem

godz. 18.30 Spotkanie SYCHAR

Na to spotkanie zapraszamy zainteresowanych warsztatami 12 kroków: Wreszcie żyć.

 

Niedziela, 7 czerwca, Piknik Jezuicki: godz. 11.00 – Msza święta i procesja Bożego Ciała do czterech ołtarzy

Piknik do wieczora.

Mecz piłki siatkowej: jezuici / kontraktorzy

STOISKO „SYCHAR”: książki, CD : nagrania ojca Augustyna, ks. Marka Dziewieckiego, nagrania z Kongresu Rodziny, oraz inne

 

CASA ITALIA, 3800 Division St., Stone Park, IL 60165

Jak być w małżeństwie bez współmałżonka?

1 obraczka

W czerwcu br. minie 20-cia lat, od kiedy złożyłem przysięgę małżeńską. Stojąc wtedy przed przyszłą żoną i daleko na końcu Bogiem – nie spodziewałem się, że 12-cie lat później otrzymam „podziękowanie” za współpracę w małżeństwie.A już nie spodziewałem się na pewno, że Bóg przygotuje dla mnie niespodziankę i zaprosi mnie do trwania w przysiędze małżeńskiej również bez żony.

Zaraz po rozstaniu bardzo chciałem ułożyć sobie życie od nowa i nawet wyjechałem w tym celu z Polski. Tyle tylko, że zupełnie nie wziąłem pod uwagę Boga, którego przecież dobrowolnie z żoną zaprosiliśmy do naszego związku, a On jest wierny zawsze i do końca. Czułem, że dzieje się ze mną coś zupełnie niezrozumiałego i dlatego w czasie procesu rozwodowego szukałem pomocy, która potwierdziłaby moje wewnętrzne poczucie, że ja chcę być mimo wszystko wierny mojej żonie. I właśnie wtedy po raz pierwszy usłyszałem nazwę SYCHAR.

Od chwili wejścia na strony Wspólnoty Trudnych Małżeństw: www.sychar.orgoraz na sycharowskie forum: www.kryzys.org wszystko zaczęło się w końcu we mnie uspokajać. Znalazłem się wśród ludzi, którzy myślą i czują podobnie jak ja. Zacząłem poznawać historie innych, które w jakiś sposób przypominały moją historię małżeńską. Rozpocząłem trwającą do dzisiaj przygodę mojego życia, do której zostałem zaproszony przez samego Jezusa, który powiedział przecież jasno i wyraźnie: „Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela” (Mt 19,6).

Jakub Kaźmierczak  Jakub Kaźmierczak

http://wrodzinie.pl/jak-byc-w-malzenstwie-bez-wspolmalzonka/

to już trzeci raz RODZINNE KOLęDOWANIE
bilety do nabycia do środy, w JOM-ie,
rozpoczęcie w niedzielę w południe, 25-go stycznia – aż do godziny 6pm
W Loterii bogate nagrody: m.in. wyjazd na spotkanie z papieżem do Filadelfii, Sylwester w górach, 10-dniowa wycieczka do Parków Narodowych,

rodzinne koledowanie 2015

Sycharowskie Ognisko Wspólnoty Trudnych Małżeństw „Sychar” w Chicago, 5835 W. Irving Park Rd, Jezuicki Ośrodek Milenijny. W pierwszą sobotę miesiąca o godz. 5pm: Msza św. i okolicznościowe modlitwy. Spotkanie grupy wsparcia – w sali na dole o godz. 6.30 pm. Liderką Ogniska jest Alicja, tel. 7738654955.

Filia Ogniska – na Południu, przy kościele św. Daniela Proroka, 5300 S. Natoma Ave. Spotkania grupy wsparcia w Rectory o godz. 6pm (Msza św. po angielsku jest o godz. 5pm). Wiceliderką Ogniska jest Ania, tel. 7084173292.

Filia Ogniska w Mt Prospect, przy kościele św. Tomasza Becketta, 1321 N Burning Bush Ln, Spotkania grupy wsparcia w sali o godz. 7 pm. (Msza św. jest o godz. 6:15pm). Wiceliderką Ogniska jest Basia, tel. 7739193537.

Warsztaty „WRESZCIE ŻYĆ – 12 kroków ku pełni życia”. Codzienna praca nad sobą. Co dwa tygodnie spotkania grupy wsparcia. Trwają około roku. Dla osób w związkach małżeńskich jak również samotnych. Kontakt z prowadzącymi – poprzez Ognisko.

                                                                                                                      Chicago, 30 stycznia 2014 r.

 

 

Sprawozdanie za 2013 rok

z działalności Ogniska Wiernej Miłości Małżeńskiej

Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR w USA, Chicago – jezuici

 

 

 

 1. 1.      Data założenia

4 września 2010.

 1. 2.      Lider  Ogniska

Alicja Budzik

 1. 3.      Opiekun duchowy Ogniska
 • o. Jerzy Karpinski SJ
 1. 4.      Błogosławieństwo miejscowego księdza biskupa (biskup,  data)

Bp Andrzej P. Wypych,  15 września 2013 roku

 1. 5.      Gdzie i kiedy są spotkania i jak one wyglądają?

Spotkania odbywają się w JOM (przy Irving Park) w każda I-wszą sobotę miesiąca. Rozpoczynają się Mszą świętą o godz. 17, następnie różaniec i spotkanie! Obecni są małżonkowie na różnych etapach kryzysu małżeńskiego i rozwoju duchowego!!! Również osoby samotne i rozwiedzione!

 

 1. 6.      Inne formy działalności
  Trwanie we wspólnocie  w procesie uzdrowienia małżeństwa i siebie poprzez współpracę z Bogiem i rozwój duchowy i osobisty, czemu służy m.in program 12 Kroków – Wreszcie żyć; comiesięczne spotkania „Weteranów” czyli tych, którzy ukończyli 12 kroków; pielgrzymki i rodzinne imprezy organizowane wspólnie z innymi grupami rodzin; okazyjne spotkania warsztatowe jak np. z Rafałem Porzezińskim.
 2. 7.      Zamiary na przyszłość,  potrzeby

Kontynuacja dotychczasowych inicjatyw. Otworzenie dwóch filii ogniska na południu Chicago przy parafii św. Daniela i na północy w Mt. Prospect przy kościele św. Tomasza Becketta.

 

          Lider Ogniska                                                                       Opiekun  duchowy  Ogniska

podpis odręczny                             pieczątka parafii                              podpis odręczny

 

Ostatnie pożegnanie – w sobotę, 9-go,  godz. 17.00, Funeral Home, Geils, Bensenville, 180 South York Rd,

Msza św. żałobna – w sobotę, 16-go, godz. 17.00, w Jezuickim Ośrodku Milenijnym, 5835 W Irving Park Rd.,

 

Podczas gdy Alicja Budzik, liderka ogniska Sychar w Chicago, prowadziła nowa grupę warsztatów 12 kroków, w domu zmarł na zawał serca jej maź , Bogdan, w wieku 50 lat. Wcześniej męczyły go rożne choroby. Polecamy miłosierdziu Bozemu zmarłegoo . Otoczmy  modlitwa Alicję .  Email Alicji : abudzik@poczta.onet.pl wieczny odpoczynek daruj mu, Panie . . .

„Wreszcie żyć” – Sycharowskie Warsztaty 12 kroków – Grupa Nr 6 – rozpoczęcie w środę, 6-go listopada, o godz. 20:00.

Pierwsze spotkanie w pierwszą środę miesiąca listopada. Kolejne będą w trzecią i pierwszą sobotę każdego miesiąca. Można jeszcze się dołączyć do tej grupy, szczególnie ci, którzy wzięli już materiały wstępne. Prośba o uprzedni kontakt przynajmniej telefoniczny. Prowadzący dopuszczają uczestników do grupy mając na uwadze dobro każdego uczestnika, a więc nie każdy może być włączony do wybranej grupy.

 

„Wreszcie żyć” – Sycharowskie Warsztaty 12 kroków, grupa Nr 3 wykonała wszystkie kroki, teraz przechodzi do Seniorów.

środowa grupa 12 kroków zakończyła swoją drogę, dzisiaj, środa, 30 października.

GRATULACJE!

Spotkania drogowe grupy Seniorów odbywają się na 4105 N. Avers Ave, w każdą trzecią niedzielę miesiąca, początek Msza św. godz. 13.00; spotkanie godz. 14.00;

przyprowadzamy swoje dzieci – opieka zapewniona. Odnośnie posiłku obiadowego dla wszystkich – kontaktować się z Alicją, która koordynuje przygotowanie.

CHWAŁA PANU!

 

Nadzwyczajne spotkanie z gościem z Polski  NAJNOWSZA WIADOMOść UAKTUALNIONA

zaproszeni: wszyscy uczestnicy Sycharowskich Warsztatów 12-krokowych w Chicago: którzy ukończyli, którzy kroczą, którzy przymierzają się do rozpoczęcia; wszyscy zainteresowani Sycharowskimi Warsztatami 12-krokowymi.

Gościem będzie jedenz pierwszych prowadzących warsztaty 12-krokowe, współzałożyciec Centrum Duchowej Pomocy w Warszawie RAFAŁ PORZEZINSKI

Spotkanie odbędzie się we WTOREK, 11-GO CZERWCA, WIECZOREM, OD GODZ. 19.00 – ZACZYNAMY PUNKTUALNIE, w sali JOM-u

Rafał poprowadzi spotkanie z ludźmi ze swiatelko.com 

adres mailowy: Rafał Porzeziński
Rafał Porzeziński: zdjęcie z profilu

 

====RAFAŁ PORZEZIŃSKI

Dziennikarz, producent radiowo-telewizyjny, mąż Agnieszki i ojciec trzech córek, członek wspólnot i warsztatów 12-krokowych. Redaktor licznych debat publicystycznych w TVP, w tym programów: „Forum”, „Kwadrans po ósmej”, „Polityka przy kawie”. Rzecznik Stowarzyszenia Twoja Sprawa (www.twojasprawa.org.pl), właściciel wydawnictwa „Raj Media” (www.rajmedia.pl) i studia nagrań „Słowodaje”, z którego w czerwcu 2009 r. nadawano program Radia Wolność – inicjatywy Centrum Myśli Jana Pawła II. Wśród programów tam emitowanych znalazła się audycja „12 kroków do wolności” realizowana wspólnie z Jackiem Racięckim, która rok później stała się wyjściowym materiałem do stworzenia pierwszej w Polsce płyty audio o tematyce 12-krokowej. Płyta, wydana przez firmę RAJ MEDIA, została nagrodzona medalem za drugie miejsce na Międzynarodowym Katolickim Festiwalu Filmów i Multimediów – Niepokalanów 2011.

Dziękuję serdecznie za udział i zorganizowanie spotkania w pierwszą sobotę miesiąca. Była niespodzianka, i byłem bardzo wzruszony.

Na ostatnim spotkaniu, w którym wzięli udział przedstawiciele wszystkich grup 12-krokowych oraz ogniska sycharowskiego zapadła decyzja o okolicznościowym spotkaniu wszystkich uczestników razem ze współmałżonkami i dziećmi, w niedzielę, 28 kwietnia. Charakter spotkania byłby integracyjny, a więc Msza św., następnie wspólny posiłek (na zasadzie że każdy coś przynosi), oraz śpiewy, gry i zabawy na wolnym powietrzu lub pod dachem prowadzone przez niestrudzoną Halinę. Inne szczegóły organizacyjne będą ustalone w najbliższych dniach. Początek Mszy św. byłby prawdopodobnie o godz. trzynastej – koniec: późnym popołudniem. Miejsce dokładne będzie podane zainteresowanym, ale na północy Chicago. Proszę już rezerwować ten dzień.

Inne informacje o wydarzeniach kwietniowych – Post „Co w kwietniu?” z dnia 3 kwietnia.  

pozdrawiam wszystkich w Panu

jerzy k.

 

Rozwodu nie było

Nieważne, czy jesteś w związku małżeńskim czy nie, należy przeczytać ten tekst, miałam łzy w oczach czytając, poneważ tak mnie dotknął…

Kiedy wróciłem do domu, żona podała kolację.
Wziąłem ją za rękę
i powiedziałem, że muszę jej coś powiedzieć. Usiadła i jadła w milczeniu.
Znów widziałem strach w jej oczach.

Nagle byłem przerażony, nie byłem w stanie
otworzyć ust. Ale musiałem jej powiedzieć
co myślę: chcę rozwodu. Żona
nie była porywcza i zdenerwowana, tylko
cichym głosem zapytała mnie o powód.

Chciałem unikać odpowiedzi na to pytanie.
to ją rozgniewało. Rozrzuciła wokół sztućce
i krzyczał na mnie, że nie jestem mężczyzną. Tej
nocy nie rozmawialiśmy już ze sobą. Płakała
przez całą noc. Wiedziałem, że
chce się dowiedzieć, co się stało z naszym małżeństwem, ale nie mogłem dać jej zadowalającej odpowiedzi: I
zakochałem się w Jane. Mojej żony już nie kocham.

Z głębokim poczuciem winy, przygotowałem
Kontrakt małżeński, w którym zaoferowałem jej nasz dom, samochód, i
30% naszej firmy. Przeglądnęła go
krótko, a następnie podarła go. Kobieta, z
którą spędziłem dziesięć lat mojego życia,
była mi obca. Było mi przykro, za jej czas i energię, które zmarnowała ze mną, ale
nie mogłem wrócić, zbyt mocno kochałem Jane.
Wreszcie wybuchnęła głośno na moich oczach
łzami, takiej reakcj się spodziewałem.
Te łzy dały mi jakoś poczuce ulgi.
Przez dłuższy czas myślałem nad rozwodem, miałem obsesję na punkcie tej myśli.
Teraz to uczucie jest jeszcze silniejsze
i byłem pewien, że jest to dobra decyzja.

Następnego dnia wróciłem do domu późno i zobaczyłem ją
siedzą przy stole coś piszącą. Byłem bardzo zmęczony tego
wieczoru, więc poszedłem bez kolacji prosto do łóżka. Wiele godzin spędzonych z Jane mnie wyczerpały.
Obudziłem się i zobaczyłem, krótko
że nadal siedzi przy biurku i pisze. To nie miało dla mnie znaczenia, więc odwróciłem się i natychmiast zasnąłem.

Rano dała mi swoje wymagania odnośnie
rozwódu: nie wymaga niczego,
jednak chce byśmy przez miesiąc żyli normalnie i udawali że nic się nie stało, zanim ogłosimy rozwód.
Powód był prosty: Nasz syn pisze za miesiąc
prace klasowe i nie chce go z naszym
zepsutym małżeństwem obciążać.

To mogłem zaakceptować. Ale poszła dalej:
Chciała, żebym sobie przypomniał, jak
w dniu naszego ślubu na rękach niosłem ją przez próg.
Chciała żebym codziennie z naszej sypialni do drzwi
wyjściowych nosił ją na rękach przez miesiąc.
Myślałem, że ona całkowicie oszalała.Lecz by nasze ostatnie dzień, były przyjemne
jak tylko było to możliwe, zgodziłem się.

Później powiedziałem Jane o warunkach
mojej żony. Roześmiała się głośno i
powiedziała, że to absurd. „Nie ważne co ona za sztuczki
zastosuje, musi zaakceptować rozwód, powiedziała ”
i szydziła.

Po tym jak powiedziałem żonie, że
chce się rozwieść, nie mieliśmy
więcej kontaktu ciała. Więc nic dziwnego, że
w pierwszy dzień nieznane uczucie było, kiedy
niosłem ją na rękach. Nasz syn stał za nami i
oklaskiwał. „Tato trzyma mamę w rękach,” radował się. Jego słowa mnie zraniły.
Od sypialni do drzwi salonu – Poszedłem
10 metrów z nią w moich ramionach. Powoli zamknęła
oczy i szepnęła do mnie: „Proszę nie mów naszemu
Synkowi o naszym rozwodzie. ” skinąłem głową i
przygnębiające uczucie mnie napadło. Umieściłem ją w przedniej części drzwi. Poszła na
przystanek autobusowy w celu oczekiwania na autobus do pracy.
Jechałem sam do mojego biura.

Na drugi dzień wszyscy przyszło o wiele łatwiej. Pochyliła
głowę na mojej piersi. Czułem
zapach jej bluzki. Uświadomiłem sobie, że przez długi czas
nie dostrzegałem jej.
Uświadomiłem sobie, że nie jest już tak młoda, jak
był na naszym ślubie. Widziałem małe zmarszczki na jej twarzy, a także pierwsze małe szare
Włosy. Nasze małżeństwo nie przeszło na niej bez szwanku.
Przez chwilę, zadałem sobie pytanie, co za krzywdę jej wyrządziłem.

Kiedy w czwartym dniu wziąłem ją na ręce, zauważyłem,
że poczucie swojskości powstało ponownie.
To była kobieta, która mi dziesięć lat życia poświęciła.

Piątego dnia zauważyłem, że zaufanie wzrasta.
Nie powiedziałem Jane o tym. Z dnia na dzień, łatwiej było
mi ją nosić. Może mnie codziennie ćiczenie zrobiło silniejszym.

Pewnego ranka, widziałem ją, jak myślała,
w co się ubrać. Przymierzyła kilka stroi, ale nie mogła się zdecydować.
Potem powiedziała z westchnieniem: „Wszystkie
Ubrania są coraz większe. „Nagle
Zdałem sobie sprawę, że ona znacznie schudła.
Więc to był powód, że noszenie jej stało się łatwiejsze!

Nagle uderzyło mnie jak cios: Miała tak
wiele bólu i goryczy w swoim sercu!
Podświadomie pogłaskałem ją po głowie.

W tej chwili nasz syn i powiedział:
„Tato, to już czas, trzeba mamę z pokoju
przenieść „. było ważną częścią jego życia,
aby zobaczyć, jak tato mamę niesie na rękach z pokoju.
Moja żona powiedziała do naszego syna, żeby bliżej podszedł.
Gdy to zrobił, wzięła go w ramiona. Odwróciłem głowę, ponieważ obawiam się
zmienić zdanie w ostatniej chwili.

Wziąłem ją w ramiona i zaniósłem z sypialni przez salon do korytarzu.
Jej ręka opiadała na mojej szyi lekko. Trzymałem ją mocno w ramionach.
To było jak w dniu naszego ślubu.

Martwiłam się, bo waży mniej i mniej.
Gdy miałem ją w ostatnim dniu w ramionach prawie nie mogłem się ruszyć.
Nasz syn był już w szkole. Trzymałam ją i powiedziałem jej, że
zauważyłem, że w naszym życiu brakowało intymności.
Pojechałem do mojego biura i wyskoczyłem z samochodu nie zamykając go
– na to było brak czasu. Bałem się, że z każdym opóźnieniem mogę zmienić decyzję.
Pobiegłem po schodach.
Kiedy podszedłem, Jane otworzyła drzwi. „Przepraszam, ale nie chcę się już rozwodzić”
Powiedziałem.

Spojrzała na mnie zaskoczona i dotknęła mojego czoła.
„Czy masz gorączkę?” zapytała. Wziąłem jej rękę z mojego czoła i powiedziałem:
„Przykro mi, Jane, nie będę się rozwodzić.
Nasze życie małżeńskie było pewnie dlatego tak monotonne, bo
ona i ja nie docenialiśmy się, a nie dlatego, że nie kochamy się!
Dopiero teraz zdaję sobie sprawę, kiedy na naszym ślubie
prowadziłem ją przez próg, ślubowałem jej lojalność i wierność
dopóki śmierć nas nie rozłączy „.
Jane wydawała się nagle obudzić. Uderzyła mnie w twarz, trzasnęła drzwiami i wybuchnęła płaczem. Pobiegłem na dół i do kwiaciarni, która była na mojej drodze.
Tam zamówiłem bukiet dla mojej żony.
Ekspedientka zapytała mnie, co
napisać na kartce. Uśmiechnąłem się i napisałem, że
Każdego ranka będę nosić ją przez próg, dopóki śmierć nas nie rozłączy.

Kiedy przyjechałem po południu do domu, miałem uśmiech na ustach i bukiet
kwiatów w dłoni. Pobiegłem po schodach,
moja żona była w łóżku – moja żona nie żyje.
Walczyła miesiące z rakiem a ja byłem
zbyt zajęty z Jane na ogół żeby coś sobie uświadomić.
Wiedziała, że wkrótce umrze
i chciała mnie uratować od:
Negatywnego uczucia naszego syna do mnie.
Przynajmniej w oczach mojego syna, pozostanę kochającym mężem.

To te drobne gesty w związku, tak naprawdę mają największe znaczenie.
To nie dwór, samochód lub
Góry pieniędzy. Te rzeczy mogą rzeczywiście życie
wzbogacić, ale nigdy nie są źródłem
Szczęścia.

Więc masz trochę czasu by zrobić to dla partnerstwa.
To te małe akcenty dbają o bezpieczeństwo i poczucie bliskości.

Żyć w szczęśliwym związku!

Jeśli tego nie udostępnisz, nic Ci się nie stanie.

Jednak robiąc to, może uratujesz jakieś małżeństwo.
Wiele związków się niszczy, ponieważ ludzie
nie zdają sobie sprawy, że poddają się tuż przed metą.

https://www.facebook.com/LilYoyoyoyoyolka

W marcu odbyły się regularne otwarte spotkania grupy wsparcia oraz zamknięte spotkania grup Nr 2 i 3 Sycharowskich Warsztatów 12 Kroków. Nowopowstała grupa Nr 4 (10 osób) też rozpoczęła swoje spotkania. Uczestniczyliśmy w rekolekcjach wielkopostnych, większość z nas w rekolekcjach u jezuitów. Rozpoczęliśmy codzienną modlitwę przez Skypea.

 

Co w kwietniu?

Regularne spotkania:

I sobota miesiąca, 6-go kwietnia, godz. 17.00 Msza św. z sakramentem Namaszczenia Chorych, następnie błogosławieństwo lurdskie i Różaniec za dzieci. Około 18.30 – otwarte spotkanie grupy wsparcia osób w trudnościach i kryzysach małżeńskich (przychodzić mogą pary małżeńskie jak również pojedynczo). Koniec przewidziany na godz. 20.15;

III sobota miesiąca, 20-go kwietnia, godz. 18.30 – otwarte spotkanie grupy wsparcia osób w trudnościach i kryzysach małżeńskich (przychodzić mogą pary małżeńskie jak również pojedynczo). Koniec przewidziany na godz. 20.15;

sycharowskie warsztaty 12 kroków: grupy Nr 2, 3 i 4  mają swoje kolejne zamknięte spotkania, co dwa tygodnie, w wyznaczonych terminach.

NEW / NOWE:  ok. godz. 22 : CODZIENNA WSPóLNA MODLITWA na Skype. Ażeby się włączyć, trzeba najpierw skontaktować się na Skype ze mną „ojerzysj” lub z Alicją „budziczek671” .  Modlimy się w intencjach przez nas polecanych. Na zakończenie modlitwy ksiądz udziela błogosławieństwa.

– Zainteresowani zgłaszają się do nowej grupy Nr 5 Sycharowskich Warsztatów 12 Kroków. Kiedy zbierze się grupa, nie większa niż dziesięć osób, to będzie można rozpocząć regularne spotkania w terminie dogodnym dla wszystkich lub po skończeniu warsztatów przez grupę Nr 2. Zgłaszamy się zaraz, gdy jesteśmy zdecydowani sobie pomóc, żeby otrzymać wstępne materiały informacyjne i pierwszy arkusz materiałów roboczych. Po wypełnieniu zadań wstępnych (zajmuje to około dwóch tygodni) będzie ustalony termin pierwszego spotkania grupy. W tych sprawach kontaktujemy się z  Alicją (tel. 773 865 4955) lub z ojcem Jerzy (tel. 773 414 5461).

Warsztaty Sycharowskie 12 kroków skierowane są do osób, które zdecydowane są żyć w pełnej jedności sakramentalnej z Panem Bogiem oraz zgodnie z nauczaniem Kościoła katolickiego i charyzmatem Wspólnoty Sychar wypełniać swoje życiowe powołanie.

Osoby z jednej rodziny powinny pracować w różnych grupach.

Osoby uzależnione od alkoholu, narkotyków, hazardu czy lekarstw powinny najpierw odbyć odpowiednią terapię specjalistyczną. Osoby oceniane jako uzależnione – podobnież. Istnieje możliwość złożenia odpowiedniego ślubowania Bogu. O szczegółach zadecydujemy wspólnie, dlatego prosimy o odwagę i kontakt.

Wszystkich, którzy szukają pomocy  zachęcamy do odwagi, by zwracali się o pomoc. Chcemy i jesteśmy w stanie pomóc każdemu lub skierować go do odpowiednich ludzi, którzy pomogą. Najpełniejsza informacja dla mieszkańców Chicago i aglomeracji chicagowskiej jest na stronie stronie: http://www.swiatelko.com/

– MóDLMY SIę JEDNI ZA DRUGICH

 

 

papieskie zyczenia 2013

 

W tym okresie Wielkiej Nocy kieruję do Was papieskie życzenia. Nowy papież Franciszek (należący do zakonu jezuitów, do którego ja też należę), napisał kartkę z życzeniami wielkanocnymi dla wszystkich ludzi. Czytamy na niej Anielskie słowa skierowane do Maryi i do kobiet, które przyszły do Jezusowego grobu: „Dlaczego szukacie wśród zmarłych Tego, który jest żyjący? Nie ma Go tu, zmartwychwstał”.

Pytanie to brzmi jak wyrzut sumienia: dlaczego doszukujecie się nieszczęścia, niebezpieczeństwa, zła, niepokoju, niezgody w Was czy w innych ludziach? Przecież tyle jest dobra, pomocy, życzliwości, radości i miłości w Was samych i w Waszych Bliskich. Życzenie to jest zachętą: szukajcie tego co w górze, tego co wzniosłe, tego co umacnia w nadziei!

Niech to poszukiwanie stanie się wiosną naszego życia! Alleluja! Alleluja!

1. Udany był bardzo wyjazd sylwestrowy – kilkudniowy do Galeny. Byli stali bywalcy ogniska, a także nowi jak również uczestnicy warsztatów 12-krokowych. No i obecność niektórych członków rodziny – dzieci bardzo ubogaciła.

2. Sycharowskie warsztaty 12-krokowe:  grupa druga zdecydowanie podniosła nogę w 5-tym kroku, grupa trzecia – narzuca swoje tempo pierwszym krokiem. Terminów spotkań nie podajemy, ponieważ już nie można dołączyć. Każda grupa liczy mniej niż 10 osób – na razie ograniczamy liczbę uczestników w grupie, a w przyszłości być może będziemy tworzyć grupy bardziej liczne.

3. Sycharowskie warsztaty 12-krokowe: zgłaszają się chętni do 4-tej grupy. Kontaktują się najpierw z  Alicją 773 865 4955     lub  ze mną tel. kom. 773 414 5461 (prośba nie denerwować się, jeśli skrzynka przepełniona). Spotkania grupy czwartej planowane są w drugą i czwartą sobotę miesiąca, od godz. 20.00. Więcej informacji na stronie   http://sychar.org/

4. Odbyło się kolejne spotkanie ogólne w I sobotę miesiąca stycznia.

5. Najbliższe spotkanie w III sobotę miesiąca, 19 stycznia, od godz. 18.30.

6. Rodzinne kolędowanie i opłatek – w niedzielę, 20 stycznia, od godz. 13.30 do godz. 18.00, w restauracji Magnolia. Bilety BYŁY u Alicji. 200 biletów wykupili członkowie grup i wspólnot rodzin działające przy naszym ośrodku zanim jeszcze padło ogłoszenie z ambony. Chyba ze czterdzieści biletów nabyli sycharki, a więc będziemy siedzieć razem w większej grupie.  Więcej informacji na Facebooku   https://www.facebook.com/pages/Silna-Rodzina-Strong-Family/380111175396006

Zapraszamy także na naszego rodzinnego bloga:  http://silnarodzina.blogspot.com/

 

Grota Pasterzy w Betlejem w 2006 roku   „A Słowo stało się Ciałem” – znaczy Bóg przyszedł na ziemię i w szczególny sposób       jest na niej obecny. Tutaj bezczynnym nie jest. Najlepsze, czego możemy sobie życzyć, wszyscy, i każdy osobiście, jest to, by zajmował się nami i pragnieniami naszych serc, oraz by wziął w opiekę tych, których kochamy bardzo, a także tych, kogo kochamy niewystarczająco. Przyjmijmy zatem, każdy osobiście, skierowane do nas słowa biblijnych życzeń:

Niech Bóg Ci błogosławi i niech Cię strzeże! Niech oblicze Boga zajaśnieje nad Tobą, a łaska Jego niech zstąpi na Ciebie! Niech zwróci ku Tobie swoje oblicze i niech Cię obdarzy swoim pokojem!

I sobota miesiąca: 1 grudnia, godz. 17.00: Msza św., różaniec za dzieci; spotkanie grupy wsparcia od godz. 18.30
II sobota miesiąca: 8 grudnia godz. 20.00 – rozpoczęcie 12 kroków – grupa trzecia.
III sobota miesiąca: 15 grudnia godz. 18.30 – spotkanie grupy wsparcia

Druga grupa Warsztatów 12 kroków ma swoje dwa spotkania w grudniu, zgodnie z terminem ustalonym.

MOżNA JESZCZE WŁąCZYć SIę DO NOWEJ TRZECIEJ GRUPY WARSZTATóW 12-KROKOWYCH! PROSZę PRZYJść W SOBOTę, 8 GRUDNIA NA GODZ. 20.00

o. Jerzy

Czwartek – 30 sierpnia 2012 – W KOSCIELE MILOSIERDZIA BOZEGO W LOMBARD  odbedzie sie :         

Dzień odnowy życia małżeńskiego i rodzinnego

21 W.411 Sunset Ave , Lombard , IL 60148

9.30 am – Zawiązanie wspólnoty

10 am – Eucharystia; Konferencja I: Spowiedź faryzeusza i celnika. Odnowienie przyrzeczeń małżeńskich. Po Mszy świętej wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwa wstawiennicza o uzdrowienie relacji w małżeństwach i rodzinach.

12.30 pm – Przerwa na obiad

1.30 pm – 5.30 pm – Adoracja Najświętszego Sakramentu

5.30 pm – Modlitwa uwielbienia i zawiązanie wspólnoty

6 pm – Konferencja dla małżeństw: Bliskość drugiego człowieka.

7 pm –  Eucharystia; Konferencja I: Spowiedź faryzeusza i celnika. Odnowienie przyrzeczeń małżeńskich. Po Mszy świętej wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwa wstawiennicza o uzdrowienie relacji w małżeństwach i rodzinach.

ZAPRASZAMY

RadioDeon.com : WPNA 1490 AM oraz                 http://www.wpna1490am.com/
Słuchać nas można codziennie od poniedziałku do piątku od godz. 1 do 6 am, oraz od godz. 11 do 12 przed południem – wg czasu w Chicago. Nocny program – muzyka, wiadomości,reportaże, rozważania – od godz. 1 do 5 rano; poranny program na żywo – słuchaj budzika – od 5 do 6 rano; audycja „W Dobrym Czasie” od godz. 11 do 12 w południe. Redaktor prowadzący – p. Sławomir Budzik. Zapraszają do słuchania polscy jezuici w Chicago.

Zapraszamy na Rekolekcje w Kosciele Sw. Trojcy( 1118 N.Noble Street , Chicago IL60642) od 23.07.12 do 27.07.12 . o godzinie 7:30 PM 

i rowniez na rekolekcje  

W imieniu ks. Pawla Bandurskiego, zapraszam wszystkie malzenstwa i pary przygotowujace sie do slubu, do Sanktuarium Milosierdzia Bozego w Lombard
(21W411 Sunset Ave. Lombard, IL 60148)
na spotkania z Jackiem Pulikowskim jako kontynuacje naszych rekolekcji w dniach od 21 do 23 wrzesnia po wieczornej Mszy Sw. (dokladne godziny spotkan beda podane w pozniejszym czasie).

Jutro kolejne spotkanie o godz. 19.00, w sali na dole. zapraszamy.

dodaję jeszcze informację z zachętą skorzystania:

polecam wszystkim małżonkom, których małżeństwa nie trzeba naprawiać, jak również tym, które się psują i wymagają troski i naprawy,
jerzy k.

Otrzymalam tego emaila z biura O. Pawla Bandurskiego. Polecam te rekolekcje i prosze powiadomcie swoich znajomych. pozdrawiam – Marta

W imieniu ks. Pawla Bandurskiego, zapraszam wszystkie malzenstwa i pary przygotowujace sie do slubu, do Sanktuarium Milosierdzia Bozego w Lombard
(21W411 Sunset Ave. Lombard, IL 60148)
na spotkania z Jackiem Pulikowskim jako kontynuacje naszych rekolekcji w dniach od 21 do 23 wrzesnia po wieczornej Mszy Sw. (dokladne godziny spotkan beda podane w pozniejszym czasie).

Jacek Pulikowski – maz, ojciec trojga dzieci, nauczyciel akademicki. Zaangazowany w dzialalnosc Duszpasterstwa Rodzin i Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, prowadzi zajecia na Podyplomowym Studium Rodziny przy Wydziale Teologii UAM w Poznaniu. Swoja wiedza i doswiadczeniem sluzy rodzinom i malzenstwom w kryzysie. Od lat przygotowuje mlodych do odpowiedzialnego podjecia powolania malzenskiego i rodzicielskiego.

Zachecam Wszystkich do zakupienia ksiazek i CD Pana Jacka Pulikowskiego:
1.”Warto byc ojcem – najwazniejsza kariera mezczyzny” – $5
2.”Warto naprawic malzenstwo” – $4
3.”Krokodyl dla ukochanej” – $3.5
4. „Ewa czuje inaczej” – $3.5
5.”Warto pomyslec o niektorych waznych sprawach” – $3
6.”Warto pokochac tesciowa” – $4
7.”Miejsce Plciowosc w milosci” – $3.5
8.”Szczescie mezczyzny” – $3.5
9.”Warto zadbac o te sprawy” – $1.5
10.”O meskosci” MP3 – $6
11.”Pragnij a nie pozadaj, o milosci i seksualnosci raz jeszcze” CD – $6
12.”Kobieta + mezczyzna, obdarowani soba czy skazani na siebie czyl o sztuce budowania wiezi” CD – $6

Powyzsze pozycje mozna zakupic w Domu Prowincjalnym Ksiezy Chrystusowcow
786 W. Sunset Ave. Lombard, IL 60148
lub dzwoniac do nas: 630-424-0401
Z Panem Bogiem
Barbara Wasiewski

Spotkanie grupy wsparcia odbylo sie w sobote 02.06.12 o godz 18:30 po Mszy sw. z udzialem chorych . Spotkanie to trwalo do godz 20:30 . Przybylo 3 nowe osoby , jedno malzenstwo i jedna pani. O godz 20:30 rozpoczelo sie spotkanie 12 krokowe.
W niedziele 3.06.12 pare osob z grupy wzielo udzial w wyjezdzie do Polskiej Czestochowy w Merville wraz z uczestnikami innych grup ze  „Wspolnoty Zycia Chrzescijanskiego „.

W III sobote miesiaca odbylo sie spotkanie 12 krokowe.

Chwała Panu za Danusię i Zbyszka, którzy RAZEM – JAKO MAŁżONKOWIE – zaangażowali się w małżeńską grupę Wspólnoty  Życia Chrześcijańskiego w Chicago. Bóg zapłać za prowadzenie przez rok spotkań ogniska. Życzymy im stałego wzrastania we wzajemnej i rodzinnej miłości!

Obecnie Alicja została przyjęta jako nowa liderka Ogniska w Chicago. Ona teraz przejmie wszystkie sprawy organizacyjne i będzie utrzymywać kontakt z zarządem Stowarzyszenia w Warszawie. Alicja jest na spotkaniach od powstania Ogniska w Chicago. Uczestniczy także w „12 krokach dla grzesznika”. Cieszę się i dziękuję Alicji za ochocze podjęcie się tego zadania. Życzę owocnej pracy, a przede wszystkim, by Pan Bóg naprawił jej rodzinę.

Proszę zatem do niej zwracać się z różnymi zapytaniami i inicjatywami, także w sprawie „12 kroków dla grzesznika”.

Ja pozostaję do waszej dyspozycji, będę bardziej opiekunem duchowym i będę obecny jak dotychczas na wszystkich spotkaniach Ogniska i „12 kroków dla grzesznika.

Kontakt z Alicją:  tel. kom.:  1-773-865-4955 ;    mail:   abudzik@poczta.onet.pl   ;  skype: budziczek671

kontakt ze mną: tel. kom.:  1-773-414-5461 ;   mail:   jerzykarpinskisj@gmail.com  ;   skype:   ojerzysj     Facebook: ojerzysj    Jerzy Karpinski

Spotkania Ogniska odbywają się w Jezuickim Ośrodku Milenijnym, w pierwsze soboty miesiąca od godz. 18.30 – 20.30 oraz w trzecie soboty miesiąca od godz. 19.00 – 20.30;    spotkania grupy „12 kroków dla grzesznika” odbywają się też z częstotliwością dwutygodniową w uzgodnione przez grupę terminy.

Nowi chętni do uczestniczenia w grupie „12 kroków dla grzesznika” mogą zasięgnąć informacji na stronach www.sychar.org   oraz bezpośrednio u Alicji lub u mnie.

Najbliższe spotkania grupy wsparcia, to pierwsza i trzecia sobota czerwca, a także udział dla zainteresowanych w wyjeździe do Merillville – Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Indianie, u ojców salwatorianów (więcej informacji na stronie http://serce-sercu.blogspot.com/

Zapraszam do korzystania ze wszystkich materiałów pomocniczych, jakie są proponowane na stronach http://sychar.org/ , szczególnie do korzystania z porad udzielanych na forum:  http://www.kryzys.org/ ,   a także zapraszam na bloga:   http://silnarodzina.blogspot.com/

Wszystkie informacje dotyczące działalności Ogniska WTM w Chicago są umieszczane na tej stronie internetowej, więc zapraszam do częstego zaglądania, jak również do zarejestrowania się, by regularnie otrzymywać wszystkie informacje za pośrednictwem maili.

Pozdrawiam w Panu, i życzę wszystkim błogosławionych owoców Zstępującego Ducha świętego

ojerzysj

 

najbliższe spotkania Ogniska Sycharowskiego:
I sobota czerwca – 2 VI – godz. 17.00: Msza św. i Różaniec; Spotkanie: godz. 18.30-20.30;
kolejne spotkanie Ogniska Sycharowskiego:
II sobota czerwca – 16 VI – godz. 19.00: Spotkanie od godz. 19.00 do 20.30

Dla kroniki:

W maju odbyły się regularne spotkania. Trzeba pilnować dyscypliny, by zakończyć na czas, jako że potem są spotkania 12-krokowe.

W niedzielę, 3 czerwca, wybieramy się razem z Wspólnotą Zycia Chrześcijańskiego w Chicago do Merillville, na cały dzień, na wycieczkę. Będzie tam czas na modlitwę i udział we Mszy św., a także oglądnięcie szopki z tysiącletnią historią Polski. Zgłoszenia do soboty u Alicji.

Kronika