Ognisko w Chicago – Jezuicki Ośrodek Milenijny przy W. Irving Park

Parafia
Spotkania w każdą pierwszą sobotę miesiąca o godzinie 17.00 w Jezuickim Ośrodku Milenijnym, przy W. Irving Park (Kamera on-line dla Internet Explorer: Użytkownik i hasło: 5835), rozpoczyna się w Sanktuarium modlitewne spotkanie w Waszych intencjach: Msza św. z sakramentem namaszczenia chorych, okolicznościowe modlitwy w intencji osób w kryzysie i błogosławieństwo indywidualne Najświętszym Sakramentem. Następnie w sali wspólne spotkanie grupy wsparcia. Można się umówić na indywidualne rozmowy z księdzem. Istniej także możliwość spotkania się z psychologiem terapeutą.
Duszpasterzem wspólnoty jest o. Jerzy Karpiński SJ.
Jezuicki Ośrodek Milenijny przy W. Irving Park‎ >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

12 kroków dla grzesznika

– Piątek, 10 kwietnia, godz. 19.00, kościół św. Tomasza Becketa w Mt Prospect, Msza św., następnie spotkanie otwarte dla wszystkich w salce pod plebanią.

– Sobota, 11 kwietnia, godz. 18.00, kościół św. Daniela Proroka, na Południu Chicago, krótkie spotkanie otwarte tylko dla punktualnych w salce w Rectory.

– Czwartek, 16 kwietnia, godz.  20.00, Jezuicki Ośrodek Milenijny, 5835 W Irving Park Rd, spotkanie wstępne dla zainteresowanych „12 kroków dla chrześcijanina. Wreszcie żyć”, planowane w JOM-ie.

– Niedziela, 26 kwietnia, godz. 14.00 Msza święta, potem do wieczora grillowanie,  4105 N Avers Ave. Rozpoczęcie sezonu grillowego – przychodzimy z rodzinami, z dziećmi. Kontakt – Alicja 773-865-4955

Wszystkie nagrania CD z Kongresów Rodziny (m.in. Dziewiecki, Pulikowski, Pokrywka, Bandurski, Olczak) można otrzymać w JOM-ie, składając donację dla fundacji Strong Family.

Dwie grupy „12 kroków” (u św. Daniela i Tomasza Becketa) kontynuują swoje spotkania co dwa tygodnie w termianach przez siebie ustalonych.

Duchowe Warsztaty „WRESZCIE ŻYĆ  – 12 kroków ku pełni życia”

Pierwsze spotkanie dla uformowania nowej grupy, grupa Nr 7, w najbliższą sobotę o godz. 20.00 w JOM. Spotkania są zwykle co dwa tygodnie. Wymagana jest codzienna systematyczna praca nad sobą wg otrzymanych wskazań. Trwają około ośmiu miesięcy. Prowadzą liderzy z ojcem Jerzy Karpińskim.

Warsztaty skierowane są do osób, które zdecydowane są żyć w pełnej jedności sakramentalnej z Panem Bogiem oraz zgodnie z nauczaniem Kościoła katolickiego. Mogą to być osoby w związkach lub samotne.

 

Nowe grupy 12-krokowe rozpoczną swoje spotkania w Jezuickim Ośrodku Milenijnym.

Grupa Nr 6 – środowa, rozpoczyna w październiku – 23 października, godz. 20.00. Kto jeszcze nie otrzymał i nie wypełnił arkusza wstępnego, proszę dzwonić do mnie lub do Alicji. Na tej podstawie następuje kwalifikacja do grupy.

Grupa Nr 7 – sobotnia, rozpoczyna w listopadzie, 16-go listopada, o godz. 20.00. Kto jeszcze nie otrzymał i nie wypełnił arkusza wstępnego, proszę dzwonić do mnie lub do Alicji. Na tej podstawie następuje kwalifikacja do grupy.

Od okresu wakacyjnego nastąpią pewne zmiany w terminach spotkań. Wynika to z konieczności utworzenia większej liczby grup 12-krokowych. Mamy także na uwadze utworzenie grupy 12-krokowej na Południu Chicago. Miesiące letnie wykorzystajmy do zgłoszenia się u Alicji (7738654955)  lub u mnie  (7734145461) i na przerobienie
testu-kwestionariusza i omówienie jego punktów w ramach indywidualnej rozmowy z prowadzącym lub współprowadzącym warsztat.

Odtąd nie będzie spotkań grupy wsparcia ogniska WTM Sychar w trzecią sobotę miesiąca.

Spotkania grupy wsparcia będą tylko raz w miesiącu, w I sobotę miesiąca, początek godz. 17.00 (Msza św. , sakrament namaszczenia chorych, błogosławieństwo indywidualne Najśw. Sakrementu), potem spotkanie w sali na dole od godz. 18.30.

Wprowadzamy NOWOść: „Spotkania Weteranów” – jako kontynuacja spotkań dla tych, którzy przeszli już 12 kroków. Będą się one odbywać w trzecią sobotę miesiąca, ale NA AVERS. Zaczniemy chyba już w sierpniu, 17-go.

NOWOść DRUGA dotyczy wszystkich, którzy przychodzą na Mszę św. do Sanktuarium na godz. 9.30: w każdą drugą niedzielę miesiąca przygotowują i niosą dary oraz prowadzą modlitwę wspólną wiernych, potem spotykają się przy kawie w kawiarence na dole.

W lipcu i sierpniu grupy 12-krokowe Nr 3, 4, 5 kroczą swoim rytmem w regularnych spotkaniach co dwa tygodnie.

Zainteresowani 12 krokami zgłaszają się po materiały testu-kwestionariusza i odbywają rozmowy z prowadzącymi.

Odbył się Rodzinny piknik – pielgrzymka do MB Saletyńskiej, w Twin Lakes, Wisconsin. Bardzo udany. Wzięło udział około 400 osób. Sponsorów naliczyliśmy 60. Pracujący przy organizacji i wszyscy wolontariusze spotkali się na Avers, w niedzielne popołudniu przy na Mszy św., przy stołach roboczych by podsumować  i w końcu przy grillu.

5-6 go sierpnia JOM będzie gościł państwo Irenę i Jerzego Grzybowskich, założycieli Spotkań Małżeńskich. 6-go sierpnia o godz. 20.00 w auli Jana Pawła II. Będzie to jedyne spotkanie z Gośćmi w Chicago.

http://www.spotkaniamalzenskie.pl/

życzę błogosławionych letnich miesięcy

jerzy k.

 

Wymagania dla uczestników Sycharowskich warsztatów „Wreszcie żyć – 12
kroków ku pełni życia”

1. Sycharowskie warsztaty 12 kroków skierowane są do osób, które zdecydowane
są żyć w pełnej jedności sakramentalnej z Panem Bogiem oraz zgodnie z
nauczaniem Kościoła katolickiego i charyzmatem Wspólnoty Sychar* wypełniać
swoje życiowe powołanie.

2. Osoby z jednej rodziny powinny pracować w różnych grupach.

3.   Każdy uczestnik warsztatu rozpoczyna warsztat po przerobieniu
testu-kwestionariusza i omówieniu jego punktów w ramach indywidualnej rozmowy
z prowadzącym lub współprowadzącym warsztat.

Świadectwo ukończenia Sycharowskich warsztatów**

Uczestnicy, którzy ukończyli Sycharowski warsztat „Wreszcie żyć – 12
kroków ku pełni życia” mogą otrzymać wystawione w formie elektronicznej w
formacie PDF świadectwo ukończenia, podpisane przez Krajowego Duszpasterza
Wspólnoty SYCHAR i jej Lidera oraz osobę prowadzącą warsztat i opiekuna
duchowego Ogniska.

Sycharowska Księga „Wreszcie żyć – 12 kroków ku pełni życia”**

Osoby, które ukończyły Sycharowski warsztat i otrzymały świadectwo
ukończenia Sycharowskich warsztatów wpisywane są do Sycharowskiej Księgi
„Wreszcie żyć – 12 kroków ku pełni życia”.

Sycharowska Księga Świadectw

Osoby, które ukończyły Sycharowski warsztat mają możliwość zamieścić
swoje świadectwo doświadczenia pracy w warsztacie w Sycharowskiej Księdze
Świadectw na internetowym Forum Pomocy – www.kryzys.org.

* Charyzmat Sycharowski zgodny jest z nauczaniem Kościoła katolickiego.
Streszcza się on w zdaniu, że każde sakramentalne małżeństwo jest do
uratowania, gdyż z Ewangelii wynika, że każdy człowiek ma szansę się
nawrócić i wypełnić wolę Bożą zapisaną w ślubowanej przed Bogiem
przysiędze małżeńskiej. Sycharowskie warsztaty dla chrześcijan „Wreszcie
żyć – 12 kroków ku pełni życia” skierowane są do osób, które pragną
pójść drogą nawrócenia, pojednania z drugim człowiekiem, a w
szczególności ze swoim współmałżonkiem, wierząc, że za decyzją zgodną
z wolą Boga idzie Jego łaska (patrz Dz 5, 32).

** Zainteresowane osoby, które ukończą Sycharowski warsztat otrzymają
świadectwo ukończenia i zostaną wpisane  do Sycharowskiej Księgi „Wreszcie
żyć – 12 kroków ku pełni życia” tylko wtedy, gdy wyrażą na to zgodę i
jednocześnie w związku z powyższym wyrażą zgodę na przetwarzanie swoich
danych osobowych wyłącznie przez Wspólnotę Trudnych Małżeństw SYCHAR z
siedzibą w Warszawie przy ul. Skaryszewskiej 12 w związku z realizacją celów
Wspólnoty (m.in. pomoc sakramentalnym małżonkom, prowadzenie warsztatów
rozwoju duchowego), zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

Z kwietniowego remanentu dodać trzeba, że spotkanie przy grillu było bardzo udane. Około 50 osób mile i nawet rodzinnie spędziliśmy to popołudnie.

W maju – rozwija się według planu, to znaczy pierwsza i trzecia sobota miesiąca – spotkania grup wsparcia.

Grupy 12-krokowe kroczą dzielnie.

Grupa druga 12 krokowa ma już podniesioną nogę, by wykonać ostatni 12 krok.

Wobec powyższego planujemy rozpoczęcie spotkań kolejnej, PIąTEJ GRUPY 12-krokowej.

Może byśmy rozpoczęli warsztaty w jeszcze w czerwcu? Prośba, żeby się zgłaszali do mnie albo najlepiej do Alicji ci, którzy już otrzymali materiały wstępne, jeśli są zdecydowani uczestniczyć.

Przypominam ogłoszenie, które już było:

– Zainteresowani zgłaszają się do nowej grupy Nr 5 Sycharowskich Warsztatów 12 Kroków. Kiedy zbierze się grupa, nie większa niż dziesięć osób, to będzie można rozpocząć regularne spotkania w terminie dogodnym dla wszystkich lub po skończeniu warsztatów przez grupę Nr 2. Zgłaszamy się zaraz, gdy jesteśmy zdecydowani sobie pomóc, żeby otrzymać wstępne materiały informacyjne i pierwszy arkusz materiałów roboczych. Po wypełnieniu zadań wstępnych (zajmuje to około dwóch tygodni) będzie ustalony termin pierwszego spotkania grupy. W tych sprawach kontaktujemy się z  Alicją (tel. 773 865 4955) lub z ojcem Jerzy (tel. 773 414 5461).

 

Plany na czerwiec:

– planowane nadzwyczajne spotkanie wszystkich, którzy dotychczas uczestniczyli lub uczestniczą w warsztatach, może 12-go czerwca

— 30 czerwca:  rodzinny piknik pielgrzymkowy, czyli wyjazd do Twin Lakes – Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Wisconsin (godzina i piętnaście minut samochodem od JOM)  http://www.lasaletteshrine.org/

Zgłoszenia tradycyjnie u Alicji

życzę dobrego długiego weekendu majowego

jerzy k.

ojerzysj

 

 

Od paru dni rozpoczęliśmy wspólną codzienną modlitwę na Skype, około godziny 22.  (dziesiątej wieczorem czasu Chicago). Taka modlitwa jest praktykowana w Polsce przez sycharowiczów.

Kto chciałby się włączyć, w te dni, kiedy to jest dla niego możliwe, niech odezwie się ze swojego Skype’a i nawiąże kontakt ze mną („ojerzysj”)  lub z Alicją („budziczek671”), to zostanie włączony do grupy. Każdy ma możliwość przedstawienia swoich intencji modlitewnych. Zapraszenie kierujemy do wszystkich chicagowskich sycharowiczów, a szczególnie do tych, którzy kroczą 12 krokami lub już ukończyli.

 

planowana  Grupa Czwarta: pierwsze spotkanie w sobotę 9 marca o godz. 20.00 w JOM, w salce na dole, sali św. Stanisława Kostki. Spotkania będą się rozpoczynać w drugą i czwartą sobotę miesiąca o godzinie 20.15 i trwać do zakończenia. Koniecznym warunkiem udziału: aktywna obecność na 14 spotkaniach co dwa tygodnie oraz codzienna praca modlitewna przez około pół godziny z pisemną odpowiedzią na podane zadania. Niekonieczne warunki udziału będą podane na pierwszym spotkaniu informacyjnym.  Przed pierwszym spotkaniem w miarę możliwości kontaktujemy się z Alicją (tel. 773 865 4955) lub z ojcem Jerzy (tel. 773 414 5461), by otrzymać  materiały przygotowujące i informacyjne oraz zmierzyć się z pierwszymi wstępnymi zadaniami domowymi w programie Sycharowskich Warsztatów 12 Kroków.

Wszyscy, którzy już się kontaktowali z nami i otrzymali wstępne materiały informacyjne proszeni są o kontakt oraz o przyjście na pierwsze spotkanie.

w lutym i w marcu

2-go lutego, święto Matki Bożej Gromnicznej, o siedemnastej tłumy ludzi, sakrament namaszczenia chorych, adoracja, wszystko przedłużone, a więc na parkingu tłok, trudności z wyjazdem i wjazdem, ludzie klną. Czy musi tak być, że na parkingu ludzie przeklinają jedni drugich zaraz po Mszy świętej, i wielu zaraz po Komunii świętej?

2-go i 16-go lutego normalne spotkania grupy wsparcia, początek o godz. 18.30,  po około dziesięć osób za każdym razem, nie zawsze ci sami.

Grupa Druga – Sycharowskie Warsztaty 12 Kroków – już podniosła nogę na uczynienie ósmego kroku.

Grupa Trzecia -Sycharowskie Warsztaty 12 Kroków – czwarty krok.

 

planowana  Grupa Czwarta: pierwsze spotkanie w sobotę 9 marca o godz. 20.00 w JOM, w salce na dole, sali św. Stanisława Kostki. Spotkania będą się rozpoczynać w drugą i czwartą sobotę miesiąca o godzinie 20.15 i trwać do zakończenia. Koniecznym warunkiem udziału: aktywna obecność na 14 spotkaniach co dwa tygodnie oraz codzienna praca modlitewna przez około pół godziny z pisemną odpowiedzią na podane zadania. Niekonieczne warunki udziału będą podane na pierwszym spotkaniu informacyjnym.  Przed pierwszym spotkaniem w miarę możliwości kontaktujemy się z Alicją (tel. 773 865 4955) lub z ojcem Jerzy (tel. 773 414 5461), by otrzymać  materiały przygotowujące i informacyjne oraz zmierzyć się z pierwszymi wstępnymi zadaniami domowymi w programie Sycharowskich Warsztatów 12 Kroków.

Wszyscy, którzy już się kontaktowali z nami i otrzymali wstępne materiały informacyjne proszeni są o kontakt oraz o przyjście na pierwsze spotkanie.

 

W marcu: pierwsza sobota marca, 2-go marca, godz. 17.00 – Msza święta, sakrament Namaszenia Chorych, różaniec rodziców za dzieci, błogosławieństwo indywidualne Najświętszym Sakramentem (lurdskie);  godz. 18.30 – spotkanie grupy wsparcia Sycharowskiego Ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw

W marcu: trzecia sobota marca, 16 marca, godz. 18.00 –  spotkanie grupy wsparcia Sycharowskiego Ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw

 

 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Kochani Liderzy i Opiekunowie Duchowi Ognisk!
Po konsultacjach w gronie osób odpowiedzialnych za prowadzenie warsztatów 12 kroków organizowanych w Sycharze wyłoniła się następująca zasada dot. adresatów tych warsztatów (stacjonarnych i internetowych):
„Warsztaty Sycharowskie 12 kroków skierowane są do osób, które zdecydowane są żyć w pełnej jedności sakramentalnej z Panem Bogiem oraz zgodnie z nauczaniem Kościoła katolickiego i charyzmatem Wspólnoty Sychar wypełniać swoje życiowe powołanie. Osoby z jednej rodziny powinny pracować w różnych grupach.”
Potrzeba takiego ujęcia powstała na bazie dotychczasowych doświadczeń prowadzenia warsztatów w internecie na Forum Pomocy – www.kryzys.org . Chcemy w ten sposób uniknąć kłopotliwych sytuacji i nieporozumień w przypadku, gdyby na te warsztaty chciały się zapisać osoby z niesakramentalnych związków, które nie są jeszcze zdecydowane żyć w pełnej jedności sakramentalnej z Panem Bogiem. Było kilka przypadków, gdy grupy odmawiały współpracy z takimi osobami.
Wcześniej przyjęliśmy, że wszystkie dzieła Wspólnoty, w tym warsztaty 12 kroków mogą prowadzić jedynie osoby, które zaakceptowały i podpisały „Wymagania”, a więc które należą do Grupy Liderów i Moderatorów.
Wprowadzenie tych zasad pomaga zachować tożsamość i jedność Wspólnoty oraz umożliwia jej harmonijny rozwój.
Z Bożym pozdrowieniem,
ks. Paweł Dubowik – Krajowy Duszpasterz Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar
Andrzej Szczepaniak – Lider Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar
W CHICAGO warsztaty są prowadzone w Jezuickim Ośrodku Milenijnym i prowadzi je opiekun duchowy o. Jerzy tel 773 414 5461 oraz liderka ogniska Alicja tel. 773 865 4955
jerzykarpinskisj@gmail.com

Odbyło się wstępne spotkanie nowej grupy – kilka osób może jeszcze dołączyć.

Kolejna grupa rozpocznie swój program, gdy tylko zbierze się odpowiednia liczba zainteresowanych i zdecydowanych.

kontakt: Alicja 7738654955  i  Jerzy  7734145451

Kurs: około 16 spotkań w cyklu dwutygodniowym oraz około pół godziny codziennie przeznaczone na wykonanie zadań kursu.

Solidna i z Bożą pomocą skuteczna praca nad sobą.

Prowadzi o. Jerzy Kapriński

 

Warto posłuchać:   12krokow20080921ksromualdjaworski

http://archive.org/details/CiCoPrzyszliOtrzymaliPoDenarze

 


Rozpoczynamy nowy kurs: 12 kroków dla grzesznika – WRESZCIE ŻYĆ – 12 kroków ku pełni życia dla osób z trudnościami w małżeństwie.

Zainteresowanych proszę o rychły kontakt osobisty z Alicją lub ze mną.

Zapraszamy na spotkanie wstępne już w najbliższą sobotę o godz. 19.00.

Proszę zapoznać się z zawartością tej strony:

        http://12krokow.sychar.org/   

o. jerzy k.

 

„12 kroków dla grzesznika” jest grupą zamkniętą, to  znaczy w trakcie trwania regularnych spotkań nie dołącza się nowych uczestników. Spotkania odbywają się co dwa tygodnie. Terminy spotkań ustalili członkowie między sobą. W sumie spotkań tych jest zwykle czternaście. Jeśli ktoś nowy chce uczestniczyć w „12 krokach dla grzesznika”, to zgłasza u mnie chęć swojego udziału i czeka na rozpoczęcie spotkań nowej grupy dwunastokrokowej. Zakwalifikowany do grupy przyjmuje konkretne zobowiązania do wypełnienia, między innymi wypełnienie codziennych wyznaczonych zadań, i to w formie pisemnej, co zajmuje około pół godziny codziennie. Zadania do wypełnienia są dokładnie określone. Więcej informacji na ten temat można przeczytać i wysłuchać na stronach Stowarzyszenia Wspólnota Trudnych Małżeństw: http://sychar.org/

Uczciwe i hojne przejście drogi dwunastu kroków zaowocuje, z Bożą pomocą, wielkimi zmianami na lepsze w małżeństwie, rodzinie i w otoczeniu, do którego należymy.

ojciec Jerzy

mój adres mailowy:  jerzykarpinskisj@gmail.com

 

Kronika