Ognisko w Chicago – Jezuicki Ośrodek Milenijny przy W. Irving Park

Parafia
Spotkania w każdą pierwszą sobotę miesiąca o godzinie 17.00 w Jezuickim Ośrodku Milenijnym, przy W. Irving Park (Kamera on-line dla Internet Explorer: Użytkownik i hasło: 5835), rozpoczyna się w Sanktuarium modlitewne spotkanie w Waszych intencjach: Msza św. z sakramentem namaszczenia chorych, okolicznościowe modlitwy w intencji osób w kryzysie i błogosławieństwo indywidualne Najświętszym Sakramentem. Następnie w sali wspólne spotkanie grupy wsparcia. Można się umówić na indywidualne rozmowy z księdzem. Istniej także możliwość spotkania się z psychologiem terapeutą.
Duszpasterzem wspólnoty jest o. Jerzy Karpiński SJ.
Jezuicki Ośrodek Milenijny przy W. Irving Park‎ >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

Na początku nasza Wspólnota była przede wszystkim ruchem, czyli grupą osób nie powiązanych formalnie. Była to coraz większa grupa małżonków, których małżeństwo było w kryzysie i którzy szukali wsparcia innych małżonków, przeżywających podobne problemy. Ten dar wspierania się nawzajem budował Wspólnotę. I tak jest do dzisiaj. Wsparcie jakie sobie dajemy nawzajem buduje jedność. Jednak w miarę jak przybywało Ognisk, a także użytkowników internetowego Forum Pomocy, pojawiła się potrzeba uporządkowania i sformalizowania działalności naszej Wspólnoty. Tym samym zaczęło nas łączyć (tych którzy podpisali Wymagania) nie tylko wsparcie jakie sobie dawaliśmy, ale zobowiązanie jakiego się podjęliśmy.
Istnienie zorganizowanych rodzajów naszej działalności potrzebowało osób, które zatroszczyłyby się odpowiedzialnie o te aktywności. W związku z tym w 2012 roku powstały „Wymagania dla liderów, moderatorów i opiekunów duchowych” – www.wymagania.sychar.org. Osoby, które podpisały te Wymagania stały się formalnymi członkami Wspólnoty.
Jak widzimy to na tej prezentacji korzeniami tego drzewa są liderzy i moderatorzy, którzy czerpią żywotne soki od Pana Boga. Patrząc wyżej widzimy, że liderzy i moderatorzy uczestniczą w formalnych zespołach, tworząc tym samym pień naszej Wspólnoty. Gdy popatrzymy na koronę tego drzewa zobaczymy 3 rodzaje owoców tego drzewa: profilaktyka, pierwsza pomoc, rehabilitacja, czyli stała formacja. To są 3 główne nurty naszej działalności, które mogą być obecne w każdym Ognisku i mogą w nich uczestniczyć wszyscy małżonkowie, którzy chcą, tworząc tym samym ruch, czyli grupę osób, które nie są formalnie związani z naszą Wspólnotą, ale identyfikują się z nią. Są, bo chcą się nawzajem wspierać, ale nie łączy ich ze Wspólnotą żadne formalne zobowiązanie.
Spoglądając na rysunek tego drzewa możemy zobaczyć co jest fundamentem, podstawą tego drzewa, co jest częścią stałą, a co jest częścią zmienną.
• Podstawą jest Pan Bóg.
• Część stała, czyli pień tworzą: Lider Wspólnoty, Duszpasterz Krajowy Wspólnoty, poszczególne zespoły, stowarzyszenie, RWS, Rada. To jest ta część sformalizowana.
• Część zmienna, czyli korona drzewa tzn. konkretne owoce działań zespołów. Na przykład konkretnym owocem działalności zespołu 12 krokowego są uczestnicy kolejnych grup 12 krokowych. Następnym przykładem jest zespół ewangelizacyjny LEM, którego owocami działalności są np. przygotowane nagrania, świadectwa, książki, udział w różnych spotkaniach.
Nasza Wspólnota łączy w sobie elementy organizacji i ruchu. Z jednej strony tworzą ją zamknięta, sformalizowana grupa liderów, moderatorów i opiekunów duchowych, których łączą podpisane Wymagania. Z drugiej strony jest otwartym ruchem małżonków, których łączy wzajemne wsparcie w kryzysie małżeńskim, jaki przeżywają.
Pan Bóg daje swoje dary liderom i moderatorom, po to by służyli potrzebującym małżonkom. Dlatego liderzy i moderatorzy (LIDERATORZY :)) muszą mieć otwarte serca na Pana Boga i Jego miłość.
Marzena Zięba, Andrzej Szczepaniak

Kronika