Ognisko w Chicago – Jezuicki Ośrodek Milenijny przy W. Irving Park

Parafia
Spotkania w każdą pierwszą sobotę miesiąca o godzinie 17.00 w Jezuickim Ośrodku Milenijnym, przy W. Irving Park (Kamera on-line dla Internet Explorer: Użytkownik i hasło: 5835), rozpoczyna się w Sanktuarium modlitewne spotkanie w Waszych intencjach: Msza św. z sakramentem namaszczenia chorych, okolicznościowe modlitwy w intencji osób w kryzysie i błogosławieństwo indywidualne Najświętszym Sakramentem. Następnie w sali wspólne spotkanie grupy wsparcia. Można się umówić na indywidualne rozmowy z księdzem. Istniej także możliwość spotkania się z psychologiem terapeutą.
Duszpasterzem wspólnoty jest o. Jerzy Karpiński SJ.
Jezuicki Ośrodek Milenijny przy W. Irving Park‎ >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

W marcu odbyły się regularne otwarte spotkania grupy wsparcia oraz zamknięte spotkania grup Nr 2 i 3 Sycharowskich Warsztatów 12 Kroków. Nowopowstała grupa Nr 4 (10 osób) też rozpoczęła swoje spotkania. Uczestniczyliśmy w rekolekcjach wielkopostnych, większość z nas w rekolekcjach u jezuitów. Rozpoczęliśmy codzienną modlitwę przez Skypea.

 

Co w kwietniu?

Regularne spotkania:

I sobota miesiąca, 6-go kwietnia, godz. 17.00 Msza św. z sakramentem Namaszczenia Chorych, następnie błogosławieństwo lurdskie i Różaniec za dzieci. Około 18.30 – otwarte spotkanie grupy wsparcia osób w trudnościach i kryzysach małżeńskich (przychodzić mogą pary małżeńskie jak również pojedynczo). Koniec przewidziany na godz. 20.15;

III sobota miesiąca, 20-go kwietnia, godz. 18.30 – otwarte spotkanie grupy wsparcia osób w trudnościach i kryzysach małżeńskich (przychodzić mogą pary małżeńskie jak również pojedynczo). Koniec przewidziany na godz. 20.15;

sycharowskie warsztaty 12 kroków: grupy Nr 2, 3 i 4  mają swoje kolejne zamknięte spotkania, co dwa tygodnie, w wyznaczonych terminach.

NEW / NOWE:  ok. godz. 22 : CODZIENNA WSPóLNA MODLITWA na Skype. Ażeby się włączyć, trzeba najpierw skontaktować się na Skype ze mną „ojerzysj” lub z Alicją „budziczek671” .  Modlimy się w intencjach przez nas polecanych. Na zakończenie modlitwy ksiądz udziela błogosławieństwa.

– Zainteresowani zgłaszają się do nowej grupy Nr 5 Sycharowskich Warsztatów 12 Kroków. Kiedy zbierze się grupa, nie większa niż dziesięć osób, to będzie można rozpocząć regularne spotkania w terminie dogodnym dla wszystkich lub po skończeniu warsztatów przez grupę Nr 2. Zgłaszamy się zaraz, gdy jesteśmy zdecydowani sobie pomóc, żeby otrzymać wstępne materiały informacyjne i pierwszy arkusz materiałów roboczych. Po wypełnieniu zadań wstępnych (zajmuje to około dwóch tygodni) będzie ustalony termin pierwszego spotkania grupy. W tych sprawach kontaktujemy się z  Alicją (tel. 773 865 4955) lub z ojcem Jerzy (tel. 773 414 5461).

Warsztaty Sycharowskie 12 kroków skierowane są do osób, które zdecydowane są żyć w pełnej jedności sakramentalnej z Panem Bogiem oraz zgodnie z nauczaniem Kościoła katolickiego i charyzmatem Wspólnoty Sychar wypełniać swoje życiowe powołanie.

Osoby z jednej rodziny powinny pracować w różnych grupach.

Osoby uzależnione od alkoholu, narkotyków, hazardu czy lekarstw powinny najpierw odbyć odpowiednią terapię specjalistyczną. Osoby oceniane jako uzależnione – podobnież. Istnieje możliwość złożenia odpowiedniego ślubowania Bogu. O szczegółach zadecydujemy wspólnie, dlatego prosimy o odwagę i kontakt.

Wszystkich, którzy szukają pomocy  zachęcamy do odwagi, by zwracali się o pomoc. Chcemy i jesteśmy w stanie pomóc każdemu lub skierować go do odpowiednich ludzi, którzy pomogą. Najpełniejsza informacja dla mieszkańców Chicago i aglomeracji chicagowskiej jest na stronie stronie: http://www.swiatelko.com/

– MóDLMY SIę JEDNI ZA DRUGICH

 

Kronika